Spørgeskemaundersøgelsen

Selve spørgeskemaundersøgelsen er en vigtig del af den fællesoffentlige ledelsesevaluering. Den kan ikke stå alene, men er central, fordi det udgør afsættet for den videre ledelsesudvikling.

Spørgeskemaundersøgelsen besvares af lederne selv og relevante personer omkring lederne, som I vælger. I vælger også selv, hvilke spørgsmål og ledelsestemaer, der skal indgå i jeres spørgeskemaundersøgelse. Kun de fælles spørgsmål og baggrundsspørgsmålene er faste elementer.

I kan læse mere om indholdet i og opsætningen af spørgeskemaundersøgelsen her: