Databehandling og rapporter

Hvis I vælger at bruge jeres eget survey-system til at gennemføre ledelsesevalueringen, betyder det, at I selv skal stå for databehandlingen og for at udarbejde evalueringsrapporter. Det kan være, at jeres eget system kan generere rapporter, men i mange tilfælde vil det være en manuel opgave at lave rapporterne.

Inden I sætter spørgeskemaet op i jeres eget survey-system og sender det ud, bør I derfor overveje, om I har tiden og ressourcerne til at udarbejde individuelle rapporter til lederne.

Hvis I selv skal udarbejder evalueringsrapporter og gerne vil have inspiration til rapportformatet, kan I kontakte Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse på ledelsesevaluering@au.dk.