Indsamling af respondentinformationer

Før I kan sende spørgeskemaet ud, skal I indsamle en række relevante informationer om alle de personer, der skal besvare spørgeskemaet (respondenter).

Indsamling af information om respondenter kan være omfattende og tidskrævende, afhængigt af organisationens mulighed for at trække denne type data fra eksisterende systemer. Vi anbefaler derfor, at I tidligt i forberedelsen af evalueringen går i gang med at indsamle respondentinformationer. Så har I også tid til at validere informationerne ved fx at lade de lederne tjekke informationerne om de personer, de skal evalueres af.

Det er organisationens eget ansvar, at behandlingen af personoplysninger, herunder indsamling og videregivelse, stemmer overens med de databeskyttelsesretslige regler.

Hvem skal I indsamle informationer om?

I skal indsamle informationer om alle dem, der skal evaluere en leder.

Vi anbefaler, at det som minimum er lederens medarbejdere/underordnede ledere, lederens egen overordnede leder og lederen selv, der evaluerer lederens ledelse. I kan også vælge at inddrage sideordnede ledere i undersøgelsen.

Vær opmærksom på, at den samme person kan optræde som respondent flere gange i undersøgelsen, fx både som underordnet leder og som leder, der skal evalueres, og/eller både som leder, der skal evalueres, og som overordnet leder. En overordnet leder vil ofte være leder af flere ledere, og den overordnede leder skal i så fald optræde som respondent, der skal evaluere alle disse ledere i spørgeskemaundersøgelsen.

Hvilke informationer skal I indsamle?

Afhængigt af, hvordan I sender spørgeskemaet ud, og hvordan I vil udarbejde rapporter, skal I indsamle de nødvendige informationer. Det drejer sig blandt andet om følgende: 

  • Navn
  • Mail, hvis I sender spørgeskemaet ud via mail
  • Hvilken respondentgruppe, de forskellige personer tilhører (medarbejdere, underordnede ledere, overordnede ledere, lederkolleger, lederen selv, etc.), så de modtager den rigtige version af spørgeskemaet
  • Navnet på den leder, de forskellige respondenter skal evaluere
  • Andre informationer om de evaluerede ledere (ledelsesniveau, navnet på enheden, etc.)