Opsætning i jeres eget survey-system

Når I har besluttet at gennemføre ledelsesevalueringen i jeres organisationen og overvejet, hvordan og hvornår vil gøre det, er det det en vigtig opgave at sætte spørgeskemaet op og sende det ud.

I kan downloade alle spørgsmål og svarmuligheder samt områdespecifikke eksempler til spørgeskemaet i vores materialekatalog. Der ligger også eksempler på mails, I kan sende ud sammen med spørgeskemaet. 

Hvad skal I overveje, hvis I sætter spørgeskemaet på i jeres eget survey-system?

Hvis I sætter spørgeskemaet op i jeres eget survey-system, er der nogle ting, I skal være opmærksomme på. Dem kan I læse mere om nedenfor.

Hvilke svarmuligheder bruger I?

De fleste spørgsmål i den fællesoffentlige ledelsesevaluering er formuleret som udsagn om lederens ledelse. Her skal man svare på, hvor enig/uenig man er på en 5-points-skala, der løber fra (1) "Helt uenig" til (5) "Helt enig". Det er også muligt at svare "ved ikke" på alle spørgsmålene.

Hvis I vil videregive data fra jeres spørgeskemaundersøgelse til Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse og dermed bidrage til forskningen i offentlig ledelse, skal I bruge de samme svarmuligheder, når I sætter spørgeskemaet op i jeres eget survey-system.

I kan se, hvilke svarmuligheder, der er brugt til de forskellige spørgsmål i den fællesoffentlige ledelsesevaluering ved at downloade alle spørgsmål og svarmuligheder ved at følge linket ovenfor. 

Hvordan formulerer I gode spørgsmål?

Hvis I vil stille andre spørgsmål end dem, der er med i den fællesoffentlige ledelsesevaluering, er det vigtigt, at I er opmærksomme på at formulere præcise spørgsmål, som samtidig giver jer svar på det, I ønsker at vide. Det er ikke nogen let øvelse, og derfor har vi samlet nogle gode råd til jer.

Vil I bruge kommentarfelter?

Hvis jeres survey-system tillader det, kan I vælge at stille spørgsmål med åbne kommentarer eller frie kommentarfelter, som respondenterne kan udfylde, når de besvarer spørgeskemaet. 

Kommentarfelter kan være en god idé, fordi det giver respondenterne mulighed for at uddybe deres svar. Det kan give lederen mere viden om, hvordan hans eller hendes ledelse opleves. Men kommentarerne kan også stjæle uforholdsmæssigt meget opmærksomhed hos lederen, hvis der fx er tale om en kritisk kommentar.