Videregivelse af data til Aarhus Universitet

Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse ved Aarhus Universitet indsamler data fra spørgeskemaer i den fællesoffentlige ledelsesevaluering i en forskningsdatabase. Databasen skal understøtte forskning i offentlig ledelse og styrke de forskningsbaserede indspark i den brede debat om ledelse i Danmark. Data behandles i henhold til GDPR og efter forskningsetiske standarder. Publicering vil aldrig ske på en måde, så enkelte individer, enheder eller organisationer kan identificeres.

Hvis I gennemfører evalueringen i jeres eget IT-system, kan I indgå en videregivelseserklæring med Aarhus Universitet. På den måde kan I alligevel videregive data og dermed bidrage til forskningen i offentlig ledelse. Hvis I ønsker at videregive data til Aarhus Universitet, kan der være forhold, I skal være opmærksomme på allerede, inden I sender spørgeskemaet ud.

I kan kontakte Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse om videregivelse af data på ledelsesevaluering@au.dk.