Anonymitet og GDPR

Kong Frederiks Center for Offentlig Ledelse ved Aarhus Universitet indsamler spørgeskemadata fra den fællesoffentlige ledelsesevaluering i en forskningsdatabase. Databasen skal understøtte forskning i offentlig ledelse og styrke de forskningsbaserede indspark i den brede debat om ledelse i Danmark. Data behandles i henhold til GDPR og efter forskningsetiske standarder. Publicering vil aldrig ske på en måde, så enkelte individer, enheder eller organisationer kan identificeres.

Hvis en organisation bruger den fællesoffentlige ledelsesevaluerings IT-løsning, indsamles og behandles data, så besvarelser fra medarbejder ikke indgår i ledernes evalueringsrapporter, hvis der er svar fra færre end fem medarbejdere. Det sker for at sikre medarbejdernes anonymitet.