Kommentarfelter

I kan vælge at tilføje spørgsmål med åbne kommentarfelter og/eller tilføje et frit kommentarfelt, fx til sidst i spørgeskemaet, når I bruger den fællesoffentlige ledelsesevaluerings IT-løsning.

Overvejelser om brugen af kommentarfelter

  • Det kan være en god idé at bruge åbne kommentarfelter, fordi det giver respondenterne mulighed for at uddybe deres svar. Det giver lederen mere viden om, hvordan andre oplever lederens ledelse. 
  • På den anden side kan kommentarer stjæle meget opmærksomhed for lederen, når han eller hun modtager sin evalueringsrapport. I nogle tilfælde vil det stjæle uforholdsmæssigt meget opmærksomhed fra den øvrige rapport, fx hvis der er tale om en meget kritisk kommentar. 

Hvis I vælger at bruge åbne kommentarfelter, er det derfor vigtigt, at I klæder både ledere og medarbejdere godt på til at give konstruktive kommentarer, når de besvarer spørgeskemaet. Det er også vigtigt, at I klæder lederne på til at modtage en rapport med både kvantitative og kvalitative svar. 

Anonymitet og GDPR i forbindelse med kommentarfelter

Medarbejdernes svar er anonyme for lederen, hvis I bruger den fællesoffentlige ledelsesevaluerings IT-løsning. Men hvis I giver medarbejderne mulighed for enten at besvare spørgsmål som åbne kommentarfelter eller tilføje kommentarer i et frit kommentarfelt, er der mulighed for, at respondenterne skriver særlige personfølsomme oplysninger eller skriver noget, der gør, at lederen kan genkende dem.

Det er vigtigt at informere medarbejderne om muligheden for, at lederen genkender dem ud fra deres kommentarer. Medarbejderne skal vide, at deres kommentarer afrapporteres præcist, som de skriver dem, når de besvarer spørgeskemaet. Medarbejdernes svar på de andre spørgsmål i spørgeskemaet bliver dog ikke koblet sammen med deres kommentarer i den rapport, lederen modtager. Lederen vil altså ikke ved at genkende en kommentar kunne se, hvad den enkelte medarbejder har svaret på de andre spørgsmål i spørgeskemaet.