Indsamling af respondentinformationer og oprettelse af jeres organisation

Til at starte med skal I oprette jeres organisationshierarki i systemet. Hierarkiet består af informationer om organisationens afdelinger og deres indbyrdes relation til hinanden. I kan oprette organisationshierarkiet manuelt eller via import af en Excel-fil.

Når I har oprettet jeres organisationshierarki, skal I indsamle informationer om jeres ledere og medarbejdere (respondentinformationer) og oprette dem i systemet. I kan ligeledes oprette ledere og medarbejdere manuelt eller via import af en Excel-fil.

Indsamling af information om respondenter kan være omfattende og tidskrævende, afhængigt af organisationens mulighed for at trække denne type data fra eksisterende personalesystemer. Vi anbefaler derfor, at I tidligt i processen går i gang med at indsamle respondentinformationer. Så har I også tid til at validere informationerne ved fx at lade lederne tjekke informationerne om de personer, de skal evalueres af.