Gennemførelse af ledelsesevalueringen uden IT-løsningen

Hvis I ønsker at gennemføre den fællesoffentlige ledelsesevaluering uden at bruge den fælles IT-løsning, er der nogle ting, I skal være opmærksomme på. Dem har vi samlet på denne side.

Videregivelse af data til Aarhus Universitet

Kong Frederiks Center for Offentlig Ledelse ved Aarhus Universitet indsamler data fra spørgeskemaer i den fællesoffentlige ledelsesevaluering i en forskningsdatabase. Databasen skal understøtte forskning i offentlig ledelse og styrke de forskningsbaserede indspark i den brede debat om ledelse i Danmark. Data behandles i henhold til GDPR og efter forskningsetiske standarder. Publicering vil aldrig ske på en måde, så enkelte individer, enheder eller organisationer kan identificeres. 

Hvis I gennemfører evalueringen i jeres eget IT-system, kan I indgå en videregivelseserklæring med Aarhus Universitet. På den måde kan I alligevel videregive data og dermed bidrage til forskningen i offentlig ledelse. Hvis I ønsker at videregive data til Aarhus Universitet, kan der være forhold, I skal være opmærksomme på allerede, inden I sender spørgeskemaet ud. 

I kan kontakte Kong Frederiks Center for Offentlig Ledelse om videregivelse af data på ledelsesevaluering@au.dk
 

Opsætning af spørgeskemaet i jeres eget IT-system

I kan downloade alle spørgsmål og svarmuligheder samt områdespecifikke eksempler til spørgeskemaet fra vores materialekatalog. Der ligger også eksempler på mails, I kan sende ud sammen med spørgeskemaet

Indsamling af respondentinformationer

Før I kan sende spørgeskemaet ud, skal I indsamle en række relevante informationer om alle de personer, der skal besvare spørgeskemaet (respondenter). Indsamling af information om respondenter kan være omfattende og tidskrævende, afhængigt af organisationens mulighed for at trække denne type data fra eksisterende systemer. Vi anbefaler derfor, at I tidligt i forberedelsen af evalueringen går i gang med at indsamle respondentinformationer. Så har I også tid til at validere informationerne ved fx at lade lederne tjekke informationerne om de personer, de skal evalueres af.

Hvem skal I indsamle informationer om?

I skal indsamle informationer om alle dem, der skal evaluere en leder. Vi anbefaler, at det som minimum er lederens medarbejdere/underordnede ledere, lederens egen overordnede leder og lederen selv, der evaluerer lederens ledelse. I kan også vælge at inddrage sideordnede ledere i undersøgelsen.

Databehandling og rapporter

Hvis I vælger at bruge jeres eget survey-system til at gennemføre ledelsesevalueringen, betyder det, at I selv skal stå for databehandlingen og for at udarbejde evalueringsrapporter. Det kan være, at jeres eget system kan generere rapporter, men i mange tilfælde vil det være en manuel opgave at lave rapporterne.

Inden I sætter spørgeskemaet op i jeres eget survey-system og sender det ud, bør I derfor overveje, om I har tiden og ressourcerne til at udarbejde individuelle rapporter til lederne.

I kan finde inspiration til rapportformatet her på hjemmesiden.