Ny viden fra den fællesoffentlige ledelsesevaluering

Det primære formål med den fællesoffentlige ledelsesevaluering er at understøtte dialog og ledelsesudvikling i den offentlige sektor. På længere sigt er målet også at skabe et nationalt overblik over offentlig ledelse, som kan danne grundlag for forskning og debat om ledelse.

Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse ved Aarhus Universitet indsamler spørgeskemadata fra den fællesoffentlige ledelsesevaluering i en forskningsdatabase. Databasen skal understøtte forskning i offentlig ledelse og styrke de forskningsbaserede indspark i den brede debat om ledelse i Danmark.     

På denne side vil du på sigt kunne finde forskningsresultater baseret på data fra den fællesoffentlige ledelsesevaluering.