Ny viden fra den fællesoffentlige ledelsesevaluering

Det primære formål med den fællesoffentlige ledelsesevaluering er at understøtte dialog og ledelsesudvikling i den offentlige sektor. Derudover er målet også at skabe et nationalt overblik over offentlig ledelse, som kan danne grundlag for forskning og debat om ledelse.

Kong Frederiks Center for Offentlig Ledelse ved Aarhus Universitet indsamler spørgeskemadata fra den fællesoffentlige ledelsesevaluering i en forskningsdatabase. Databasen skal understøtte forskning i offentlig ledelse og styrke de forskningsbaserede indspark i den brede debat om ledelse i Danmark.     

På denne side finder du afrapportering af nyeste data fra ledelsesevalueringen. Afrapporteringen indeholder et tværgående overblik over data fra den fællesoffentlige ledelsesevaluering. På sigt vil du også kunne finde forskningsresultater baseret på data fra den fællesoffentlige ledelsesevaluering.