IT-løsningen

Den fællesoffentlige ledelsesevaluering suppleres af en skræddersyet IT-løsning, hvor I kan gennemføre spørgeskemaundersøgelsen og generere rapporter, I kan bruge som grundlag for dialog og udvikling. 

Hvorfor skal I anvende IT-løsningen?

  • IT-løsningen understøtter den fællesoffentlige ledelsesevaluering og er skræddersyet til at skabe dialog 
  • Rapporterne har fokus på udvikling og kan både bruges til ledernes individuelle ledelsesudvikling og som et afsæt for strategisk ledelsesudvikling i jeres organisation
  • IT-løsningen giver jer mulighed for at sammenligne jer med andre i lignende stillinger, eller se på din egen udvikling over tid
  • I får mulighed for at bidrage til forskning og debat om offentlig ledelse – Kong Frederiks Center for Offentlig Ledelse ved Aarhus Universitet indsamler spørgeskemadata fra den fællesoffentlige ledelsesevaluering i en forskningsdatabase

Se eller gense webinar om IT-løsningen 

Webinaret er tiltænkt dig, der skal tage stilling til, om IT-løsningen er den rette løsning for jeres organisation.

Under webinaret får du en kort intro til den fællesoffentlige ledelsesevaluering. Derefter introduceres du til IT-løsningen, herunder hvad IT-løsningen kan. Undervejs vil du møde skærmklip fra systemets brugerflade, og til sidst får du også en helt kort live-session direkte i systemet. Afslutningsvis samles der op på spørgsmål i plenum.

IT-løsningen for den fællesoffentlige ledelsesevaluering I denne video kan du få en kort præsentation af IT-løsningen til den fællesoffentlige ledelsesevaluering.

Brug af data, hvis I videregiver det til Aarhus Universitet?

  • Databasen skal understøtte forskning i offentlig ledelse og styrke de forskningsbaserede indspark i den brede debat om ledelse i Danmark
  • Data behandles i henhold til GDPR og efter forskningsetiske standarder 
  • Publicering vil aldrig ske på en måde, så enkelte individer, enheder eller organisationer kan identificeres

Offentlige organisationer kan gøre brug af IT-løsningen via en rammeaftale, som Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har indgået med systemleverandøren EG.

I kan læse mere om, hvordan I kan bruge IT-løsningen på de følgende sider. I kan også læse om, hvad I skal være opmærksomme på, hvis I sætter ledelsesevalueringen op i jeres eget survey-system.