Forskning

Den fællesoffentlige ledelsesevaluering er baseret på forskning og udviklet til at blive anvendt i hele den danske offentlige sektor. Værktøjet er afprøvet i samarbejde med en række offentlige organisationer af Kong Frederiks Center for Offentlig Ledelse ved Aarhus Universitet.

På disse sider kan du blive klogere på:

  • Hvad forskningen generelt viser om ledelsesevalueringer, og hvad der skal til for, at en ledelsesevaluering virker og giver bedre resultater.
  • Hvordan vi har udviklet og afprøvet den fællesoffentlige ledelsesevaluering.
  • Ny viden baseret på den forskning, vi har lavet på baggrund af data fra den fællesoffentlige ledelsesevaluering.