Baggrundspørgsmål

Spørgeskemaet i den fællesoffentlige ledelsesevaluering indeholder en række faste baggrundsspørgsmål. De er altid med i spørgeskemaet og kan ikke vælges fra. Disse spørgsmål er vigtige for forskningen i offentlig ledelse. Spørgsmålene bruges ikke i ledernes individuelle rapporter. 

Spørgsmål til alle, der besvarer spørgeskemaet

  • Hvad er dit køn? [mand, kvinde, andet, vil ikke oplyse]
  • I hvilket årstal er du født? [årstal]
  • Hvad er dit højest gennemførte uddannelsesniveau? [afkrydsning af svarmuligheder]

Spørgsmål kun til ledere, der evaluerer deres egen ledelse

Udover de tre spørgsmål ovenfor, får ledere, der evaluerer deres egen ledelse også disse spørgsmål:

  • I hvor mange hele år har du haft din nuværende lederstilling? [antal år, helt tal]
  • I hvor mange hele år har du i alt været leder? [antal år, helt tal]
  • Hvilken slags lederuddannelse har du evt. gennemført eller er i gang med? [afkrydsning af svarmuligheder]
  • Hvor mange personer er du direkte personaleleder for? Vi forstår personaleledelse som afholdelse af medarbejder- eller lederudviklingssamtaler [antal, helt tal]