Følg op med dialog

Den gode ledelsesevaluering slutter ikke, når spørgeskemaerne er besvaret. For at omsætte evalueringen til udvikling og bedre ledelse, er det afgørende at følge op med dialog.

Vi anbefaler derfor, at både de enkelte ledere og hele organisationen prioriterer at følge op. Det kræver, at I sætter tid af til dialog på flere niveauer og gør det videre arbejde handlingsrettet og konkret.

På disse sider kan du læse mere om, hvordan du som leder eller I som organisation kan arbejde med indsigterne fra ledelsesevalueringen.