Ledelsestemaer

Forskellige organisationer og enheder har forskellige kontekster og varierende behov for ledelse. Derfor er den fællesoffentlige ledelsesevaluering fleksibel og indeholder et antal ledelsestemaer med forskellige sæt af spørgsmål, som I frit kan vælge mellem, alt efter jeres behov. 

3 gode råd, når vælger ledelsestemaer

Vi anbefaler, at I: 

  • Vælger ca. fire temaer 
  • Vælger temaer fra mere end én kategori i modellen. På den måde sikrer I en vis spredning i de typer af ledelsesadfærd, spørgeskemaundersøgelsen afdækker
  • Besøger siden "Design jeres ledelsesevaluering," hvor I kan læse mere om vigtige overvejelser, når I designer evalueringen og vælger temaer

I kan læse mere om de enkelte ledelsestemaer ved at klikke på de forskellige temaer i modellen.