Ledelsestemaer

Forskellige organisationer og enheder har forskellige kontekster og varierende behov for ledelse. Derfor er den fællesoffentlige ledelsesevaluering fleksibel og indeholder et antal ledelsestemaer med forskellige sæt af spørgsmål, som I frit kan vælge mellem, alt efter jeres behov. 

3 gode råd, når I vælger ledelsestemaer

Vi anbefaler, at I: 

  • Vælger ca. fire temaer. Hvis I vælger flere bliver spørgeskemaet langt, og det koster derfor mange ressourcer at svare på det. Derudover kan det være uoverskueligt for lederne at prioritere deres fremadrettede arbejde med deres ledelsesudvikling, hvis I vælger alt for mange temaer. 
  • Vælger temaer fra mere end én kategori i modellen. På den måde sikrer I en vis spredning i de typer af ledelsesadfærd, spørgeskemaundersøgelsen afdækker
  • Besøger siden "Design jeres ledelsesevaluering," hvor I kan læse mere om vigtige overvejelser, når I designer evalueringen og vælger temaer

I kan læse mere om de enkelte ledelsestemaer ved at klikke på de forskellige temaer i modellen.