Lederens opfølgning

Når du har besvaret spørgeskemaet og modtaget din egen individuelle rapport, begynder den vigtigste del af arbejdet: at omsætte evalueringen til udvikling i dit lederskab.

Din opfølgning bør tage udgangspunkt i en dialog med dem, der har evalueret dig, fordi:

  • Du kan få uddybet vigtige pointer og spørge ind til ting, der er uklare eller overraskende for dig. Det kan hjælpe dig til bedre at forstå din rapport.
  • Det bliver tydeligt for alle, at god ledelse opstår ud af et godt samarbejde - og at personerne omkring dig også har et medansvar for, at både du og I omsætter evalueringen til udvikling.
  • I får et fælles rum til refleksion. Her kan du også dele med din leder og dine medarbejdere, hvordan du har tænkt dig at arbejde videre med evalueringen.

Du kan bruge de værdifulde pointer fra evalueringen til din hverdag på mange måder. Vi har udviklet en række værktøjer målrettet ledere, der skal eller allerede er i gang med at følge op på evalueringsrapporten.

Vi anbefaler, at du først downloader og orienterer dig i vores guide til lederen. Den giver et samlet overblik over opfølgningsprocessen. Derefter kan du læse mere om de forskellige delelementer i opfølgningen herunder.