Generering af rapporter

Hvis I bruger IT-løsningen, kan I hurtigt og nemt generere individuelle evalueringsrapporter til alle lederne samt trække en samlet organisationsrapport og evt. rapporter på andre niveauer i organisationen, så snart I har afsluttet spørgeskemaundersøgelsen. I rapporterne er der også mulighed for at sammenligne med lederens og organisationens tidligere ledelsesevalueringer, og med ledere der ligner jeres.

Den eller de personer, der er ansvarlig for gennemførsel af evalueringen (fx i HR), vil kunne tilgå alle rapporter (både individuelle rapporter og rapporter på organisations- og afdelingsniveau) via et sikkert login til IT-løsningen. Den enkelte leder vil også kunne tilgå sin egen rapport eller få den tilsendt pr. mail.

Den eller de personer, der er ansvarlig for at gennemføre evalueringen, vil også kunne trække rådata fra spørgeskemaer ud af IT-løsningen til behandling i egne systemer.

Ledelsesevalueringsrapporten til den individuelle leder

  • Er designet til at skabe dialog om lederens ledelse
  • Formidler evalueringen i et lettilgængeligt sprog og format
  • Indeholder refleksionsspørgsmål og inspiration til lederens videre arbejde
  • Hjælper lederen til at få overblik og prioritere sit videre arbejde
  • Indeholder mulighed for, at lederen kan følge sin udvikling over tid og sammenligne sig med ledere med et tilsvarende lederjob, hvis der er minimum 2 andre organisationer, som har brugt ledelsestemaet og minimum 5 ledere der er blevet evalueret på temaet. 

Rapporter for hele organisationen og på forskellige niveauer

  • Giver overblik over ledelse i hele organisationen (og i forskellige dele af organisationen)
  • Giver et godt udgangspunkt for en dialog om den strategiske ledelsesudvikling i organisationen
  • Giver mulighed for at følge organisationens ledelsesudvikling over tid og sammenligne med ledere der minder om jeres, hvis der er minimum 2 andre organisationer, som har brugt ledelsestemaet
  • Giver mulighed for at sammenligne forskellige dele af organisationen