Spørgeskemaet

Her kan du finde og downloade de spørgsmål og svarmuligheder, der kan anvendes i den fællesoffentlige ledelsesevaluering. Du kan også finde områdespecifikke eksempler på nogle af de forskellige ledelsestemaer. Derudover kan du finde to udkast til mails. Den ene inviterer til besvarelse af spørgeskemaet, mens den anden er en påmindelse.

Spørgerammer

Spørgerammerne findes i 9 forskellige versioner tilpasset de forskellige respondentgrupper.

Der er forskellige versioner af spørgerammerne, alt efter hvem lederen er leder for. Der er altså et sæt af spørgerammer til ledere, der kun leder medarbejdere, et andet sæt til ledere, der både leder medarbejdere og underordnede ledere og et tredje til ledere, der kun leder andre ledere.

Hvis I vil sætte spørgsmålene op i jeres eget survey-system, er det vigtigt, at I er opmærksomme på, hvilken udgave af spørgsmålene, I bruger, og at I bruger de svarmuligheder, der fremgår af spørgerammerne. 

Områdespecifikke eksempler

For nogle af ledelsestemaerne er det en god idé at give både medarbejdere og ledere et konkret eksempel på, hvad der menes med det. Det er afgørende, at eksemplet er så tæt på hverdagen som muligt. Derfor har vi udviklet områdespecifikke eksempler, som skal indsættes dér, hvor det er angivet i spørgerammerne, hvis I selv opsætter spørgeskemaet.

Mailudkast