Spørgeskemaet

Her kan du finde og downloade de spørgsmål og svarmuligheder, der kan anvendes i den fællesoffentlige ledelsesevaluering. Du kan også finde områdespecifikke eksempler, der varierer på tværs af fagrupper. Derudover kan du finde to udkast til mails. Den ene inviterer til besvarelse af spørgeskemaet, mens den anden er en påmindelse.

Spørgerammer

Spørgerammerne findes i 5 forskellige versioner tilpasset de forskellige respondentgrupper.

Der er forskellige versioner af spørgerammerne, alt efter hvem der skal evaluere lederen.

Hvis I vil sætte spørgsmålene op i jeres eget survey-system, er det vigtigt, at I er opmærksomme på, hvilken udgave af spørgsmålene, I bruger, og at I bruger de svarmuligheder, der fremgår af spørgerammerne. 

Områdespecifikke eksempler - faggrupper

For nogle af ledelsestemaerne er det en god idé at give både medarbejdere og ledere et konkret eksempel på, hvad der menes med det. Det er afgørende, at eksemplet er så tæt på hverdagen som muligt. Derfor har vi udviklet områdespecifikke eksempler, som skal indsættes dér, hvor det er angivet i spørgerammerne, hvis I selv opsætter spørgeskemaet. De områdespecifiekke eksempler er forskellige alt efter hvilken faggruppe respondenterne kommer fra.

Mailudkast