Strategisk ledelsesudvikling

Når I skal følge op på ledelsesevalueringen, kan det være en god idé at sørge for, at der er sammenhæng mellem opfølgningen og det organisatoriske eller strategiske afsæt for ledelsesevalueringen i jeres organisation, fx jeres ledelsesgrundlag eller strategi for ledelsesudvikling.

Hvordan kan I arbejde med strategisk ledelsesudvikling?

Strategisk ledelsesudvikling kan være mange ting. På baggrund af ledelsesevalueringen kan I for eksempel overveje at:

  • Tilpasse organisationens ledelsesgrundlag eller strategi for ledelsesudvikling
  • Tilpasse organisationens egne ledelsesinitiativer
  • Bevillige bestemte typer af efter- og videreuddannelse
  • Identificere fokuspunkter for de kommende LUS-samtaler eller lignende
  • Oprette tværgående strategiske ledernetværk blandt ledere med samme udviklingsfokus

Hvis I som organisation gerne vil styrke jeres lederes arbejde og praksis indenfor bestemte temaer, kan I hente inspiration til både individuelle og organisatoriske indsatser for hvert ledelsestema på temasiderne.   

Organisationens samlede evalueringsrapport

Hvis I bruger den fællesoffentlige ledelsesevaluerings IT-løsning, kan I få en samlet rapport for hele organisationen, rapporter for de enkelte afdelinger og rapporter hvor I kan se flere afdelinger i samme rapport. Disse evalueringsrapport kan give jer indblik i, hvor der er brug for, at I gør en indsats og hvordan I med fælles tiltag kan arbejde med strategisk ledelsesudvikling.

Hvordan kan I arbejde med organisationens samlede rapport?

Når I læser den samlede evaluering for organisationen, kan I overveje, om der er resultater eller temaer, som er af særlig strategisk interesse for jer, og som I bør tage op - også selvom de fleste ledere vurderes højt. Det kan hjælpe jer med at finde ud af, hvad I som organisation skal fokusere på. 

I kan fx overveje: 

  • På hvilke temaer eller spørgsmål evalueres lederne i organisationen gennemsnitligt lavt i forhold til rapportens øvrige temaer og spørgsmål? 
  • Hvor er spredningen i medarbejdernes oplevelse af lederne størst? 
  • Hvilke resultater er af særlig strategisk interesse for jer?
  • Er der fund, I bør interessere jer for, selvom de fleste ledere vurderes højt?