Hvad er den fællesoffentlige ledelsesevaluering?

Den fællesoffentlige ledelsesevaluering er:

  • Et forskningsbaseret værktøj til at evaluere og skabe dialog om ledelse
  • Meget mere end bare et spørgeskema - redskabet indeholder også procesværktøjer, som kan inspirere og støtte hele processen før, under og efter selve spørgeskemaundersøgelsen
  • Udviklet til den danske offentlige sektor ved at sætte fokus på de temaer, der er vigtige lige nu
  • Fleksibel og mulig at tilpasse til den strategiske ledelsesdagsorden i den enkelte organisation
  • En mulighed for at skabe overblik over ledelse på nationalt niveau og styrke forskningen i ledelse

Hvad er den fællesoffentlige ledelsesevaluering? I denne video kan du få en kort præsentation af, hvorfor vi har udviklet den fællesoffentlige ledelsesevaluering og hvad værktøjet kan.

Hvad indeholder den fællesoffentlige ledelsesevaluering?

Den fællesoffentlige ledelsesevaluering er et værktøj, der dækker hele organisationens rejse gennem et evalueringsforløb fra planlægning til ledelsesudvikling. Spørgeskemaundersøgelsen munder ud i en rapport til den enkelte leder. Opfølgningen understøttes af procesmaterialer, som bidrager til at omsætte ledelsesevalueringen til udvikling.

Alle ledelsestemaer, spørgsmål og procesmaterialer i den fællesoffentlige ledelsesevaluering er baseret på forskning og systematisk afprøvet i dialog med ledere, medarbejdere og HR-aktører fra både stat, regioner og kommuner. Det bidrager til at sikre, at værktøjet er validt, brugbart og repræsenterer hele den offentlige sektor.

Hvem står bag?

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, KL og Danske Regioner har udviklet den fællesoffentlige ledelsesevaluering i tæt samarbejde med Kong Frederiks Center for Offentlig Ledelse ved Aarhus Universitet. Værktøjet er udviklet som en del af Aftale om ledelse og kompetencer i den offentlige sektor og stilles til rådighed for alle offentlige organisationer.