Hvorfor bruge den fællesoffentlige ledelsesevaluering?

God ledelse skaber værdi for borgerne. Derfor skal offentlige ledere løbende udvikle og styrke deres ledelsespraksis, så de skaber mest mulig værdi for borgerne - og derfor er den fællesoffentlige ledelsesevaluering udviklet til hele den offentlige sektor. 

Brug den fællesoffentlige ledelsesevaluering, fordi:

 • Den både er fælles og fleksibel – I bliver en del af den nationale samtale om ledelse, men kan vælge ledelsestemaer og spørgsmål, der passer til jeres kontekst og dagsordener
 • I kan finde hjælp og inspiration til hele processen her på hjemmesiden – så I selv kan gennemføre evalueringen fra start til slut i jeres organisation
 • Det er muligt at tilpasse spørgeskemaundersøgelsen til netop jeres organisation – I kan vælge at evaluere ledere på de samme temaer i hele organisationen eller tilpasse til lokale behov
 • Værktøjet er forskningsbaseret og udviklet og afprøvet i en dansk offentlig kontekst – materialet her på hjemmesiden hjælper jer til at træffe beslutninger på et oplyst grundlag og vælge forskningsafprøvede spørgsmål, der sætter fokus på ledelse
 • I bidrager til forskning og til en kvalificeret dialog om offentlig ledelse – data fra den fællesoffentlige ledelsesevaluering bliver brugt til forskning i offentlig ledelse og kan være med til at gøre os alle sammen klogere 

Hvorfor gennemføre en ledelsesevaluering?

Den fællesoffentlige ledelsesevaluering giver et godt grundlag for udvikling - både for den enkelte leder og for den samlede ledelse i organisationen, fordi lederne får et indblik i, hvordan deres egen ledelse opfattes. Cheferne i organisationen får samtidig et samlet billede af organisationens oplevelse af ledelsen. Det giver mulighed for at arbejde systematisk med ledelsesudvikling.

Hvorfor skal ledere evalueres? I denne video kan du høre lektor Caroline Grøn fra Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse ved Aarhus Universitet fortælle, hvorfor det kan være en god idé at gennemføre ledelsesevalueringer, hvad evalueringer kan og hvordan man omsætter evaluering til udvikling.
Hvordan er det at blive evalueret? I denne video kan du høre afdelingsleder i Jobcenter Odder, Marianne Jensen, fortælle om hendes oplevelse af at blive evalueret med redskaber fra den fællesoffentlige ledelsesevaluering, og hvad hun har fået ud af det. Odder Kommune er en af de pilotorganisationer, der har afprøvet den fællesoffentlige ledelsesevaluering.

Udbyttet for organisationen

En ledelsesevaluering giver organisationen et kvalificeret og databaseret udgangspunkt for en systematisk dialog om ledelse. Den giver også et solidt grundlag for at starte nye konkrete initiativer for ledelsesudvikling. En ledelsesevaluering kan vise, om og hvor der er behov for at skabe bedre rammer og vilkår for ledelse i organisationen.

En ledelsesevaluering kan være en oplagt lejlighed til at revidere organisationens ledelsesgrundlag eller ledelsesmæssige prioriteringer, hvis der er behov for det.

Forskningen viser, at en god ledelsesevaluering: 

 • Kan hjælpe ledere til at præstere bedre, fordi de får feedback på deres ledelse
 • Kan være med til at sætte en fælles strategisk retning for organisationens arbejde med ledelse
 • Kræver organisatorisk opbakning for at sikre, at evalueringen faktisk kan omsættes til ledelsesudvikling

Udbyttet for dig som leder

Med en ledelsesevaluering får du som leder en unik mulighed for at få en grundig og systematisk feedback på din ledelse set fra forskellige aktørers perspektiv. Det kan for eksempel være fra dine medarbejderes, sideordnede lederes og din nærmeste leders perspektiv.

Ledelsesevaluering giver dig mulighed for at få en mere åben dialog med dine medarbejdere og dit lederteam om den daglige ledelse med udgangspunkt i data.

Evalueringen kan også indgå som en del af din udviklingssamtale med din egen leder. Den kan være med til at identificere områder, hvor du har behov for mere sparring og udvikling. En ledelsesevaluering er derfor en anledning til at sætte fokus på din egen ledelsesudvikling.  

Forskningen viser, at en god ledelsesevaluering:

 • Skaber en højere grad af selvbevidsthed hos lederen
 • På sigt fører til bedre resultater for din enhed, fordi det ikke er intentionen med din ledelse, men derimod den ledelse, dine omgivelser oplever, der gør en forskel
 • Skaber større arbejdsglæde og motivation, når du som leder ved, hvordan din ledelse opleves 

Udbyttet for dig som medarbejder

Med en ledelsesevaluering får du som medarbejder mulighed for at give en grundig feedback på den daglige ledelse. Evalueringen skaber også et rum, hvor du og dine kollegaer kan diskutere ledelse, samarbejde og udvikling med jeres leder.

Forskningen viser, at en god ledelsesevaluering:

 • Skaber større tilfredshed hos medarbejderne, når lederen ved, hvordan medarbejderne oplever ledelsen
 • På sigt kan hjælpe jer med at skabe bedre resultater, fordi det ikke er lederens intention med ledelse, men derimod den ledelse, medarbejderne oplever, der gør en forskel