Sparring med dine lederkolleger

Når du taler med dine lederkolleger om jeres evalueringer, er det en hjælp til din egen ledelsesudvikling. Et sparringsmøde giver også dig og dine nærmeste lederkolleger mulighed for at drøfte fælles udfordringer med ledelse i jeres del af organisationen.

På denne side kan du finde tre modeller med inspiration og værktøjer til, hvordan du og dine lederkolleger kan sparre med hinanden om jeres individuelle og fælles arbejde med evalueringen, efter I har modtaget jeres rapporter.

Forbered jer på mødet

Inden du og dine lederkolleger mødes, kan I overveje: 

  • Hvad er formålet med mødet, og hvad skal der komme ud af det?
  • Skal I dele jeres rapporter med hinanden inden mødet? 
  • Hvordan skal mødet styres? (Hvem er mødeleder, hvordan vil I åbne dialogen, etc.)

Modeller for sparringsmødet med dine lederkolleger

Vi har udarbejdet tre modeller for, hvordan du og dine lederkolleger kan holde mødet. Det kan også være, at I allerede har gode erfaringer med et andet format. Så kan I med fordel bruge det. 

Herunder kan du læse mere om, hvad I kan bruge de tre forskellige modeller til.

Du kan også downloade materialer, der understøtter hver model. I kan tilpasse materialet, som I vil. Alle pdf'er på denne side findes også i word-formater, som du kan finde i vores materialekatalog.

Hvis I som organisation vælger at hente materialet ned, for at dele det med jeres ledere anbefaler vi, at I prioriterer, hvad det er for noget materiale I dele, eller at I skriver tydeligt frem, hvad de forskellige modeller egner sig særlig godt til. På den måde sikrer I, at det ikke bliver uoverskueligt for lederne at vælge.

Model 1: Styrk jeres fælles ledelsespraksis

Hvis du og dine lederkollegaer har en fælles ledelsesopgave, er evalueringen en god anledning til at diskutere jeres fælles ledelse. I kan drøfte, hvad jeres individuelle evalueringer siger om jeres ledelse samlet set. Fx om der er udfordringer, I har til fælles, og hvordan I sammen kan styrke jeres fælles ledelse.

Model 2: Sparring om dialogen med medarbejderne

I kan bruge mødet som forberedelse til og/eller opfølgning på jeres dialogmøder med medarbejderne. I kan fx sparre med hinanden om, hvordan I griber mødet med medarbejderne an på en god måde, eller I kan tale om, hvordan jeres møder med medarbejderne er gået, og hvad I har fået ud af dem. I kan også bruge hinanden eller andre lederkollegaer som mødeledere eller observatører på jeres respektive møder med medarbejderne.

Model 3: Opsamling på jeres evaluering af hinanden

Hvis I har evalueret hinanden, dvs. at sideordnede ledere har været en del af evalueringen, kan I også bruge mødet til at få perspektiv på jeres evalueringer af hinanden. I kan fx tale om, hvordan jeres tværgående samarbejde kan blive bedre. Mødet kan tages i en større eller mindre gruppe, alt efter jeres samarbejdsrelationer.