Dialogen med dine medarbejdere

Når du har holdt et møde med din nærmeste leder om evalueringens resultater, er næste punkt i opfølgningen at tale med dine medarbejdere om rapporten. På denne side kan du finde inspiration til et dialogmøde med dine medarbejdere (eller underordnede ledere), som i de fleste tilfælde har evalueret din ledelse i spørgeskemaundersøgelsen.

Hvis du er leder af en lille enhed eller leder for andre ledere, kan du også hente inspiration her på siden. Men materialet er primært målrettet ledere med et vist antal medarbejdere.

Vi har udviklet forskellige modeller for, hvordan du og dine medarbejdere (eller underordnede ledere) kan afvikle dialogen. Dem kan I bruge, hvis I vil - men det kan også være, I har gode erfaringer med andre formater. Så kan I bruge dem. 

Hvorfor er dialogen med medarbejderne vigtig?

Dialogen mellem leder og medarbejdere er vigtig af flere grunde: 

 • Dialogen giver medarbejderne indblik i, hvordan du har tænkt dig at arbejde med evalueringen. Det er også en måde at kvittere for, at dine medarbejdere har brugt tid på at give dig feedback ved at besvare spørgeskemaet.
 • Dialogen giver dig mulighed for at få uddybet væsentlige pointer i evalueringen og spørge ind til ting, der er uklare eller overraskende for dig.
 • Dialogen er en lejlighed til at understrege, at god ledelse opstår ud af et godt samarbejde mellem leder og medarbejdere; du giver dermed medarbejderne medansvar for, hvordan I omsætter evalueringen til udvikling i jeres enhed.

Gode råd til dialogen med dine medarbejdere

Herunder har vi samlet en række gode råd, du kan tage med dig, når du forbereder og holder et dialogmøde med dine medarbejdere. 

Før dialogmødet med dine medarbejdere

 • Bliv enig med medarbejderne om, hvad mødet skal bruges til, og hvad der skal komme ud af det.
 • Overvej om/hvilke resultater fra rapporten du evt. vil dele med dine medarbejdere.
 • Aftal et sæt af fælles ”spilleregler” for, hvordan I sammen får det bedste ud af mødet.
 • Overvej at tage en lederkollega (eller HR-medarbejder) med til mødet - fx som "mødeleder" eller for at kunne sparre med dig bagefter.
 • Forbered medarbejderne på dialogmødet, enten på et personalemøde og/eller via skriftlig kommunikation - du kan fx sende et informationsbrev til dem. Du kan tage udgangspunkt i skabelonen nedenfor. Den findes som pdf her, men i vores materialekatalog kan du også hente en word-version, som du kan tilpasse, som du ønsker. 
 • Overvej at tage en lederkollega (eller HR-medarbejder) med til mødet - fx som "mødeleder" eller for at kunne sparre med dem bagefter.

Under dialogmødet med dine medarbejdere

 • Lyt til dine medarbejdere, og spørg nysgerrigt ind til deres input.
 • Forsøg at holde en positiv tone.
 • Afslut med at samle op på, hvad du tager med dig fra mødet, og hvad dine medarbejdere kan forvente, at der sker efter mødet.

Efter dialogmødet med dine medarbejdere

 • Følg op på dialogen ved at fortælle dine medarbejdere, hvordan du vil arbejde videre med din ledelse.
 • Du kan følge op på mange måder, fx skriftligt i et nyhedsbrev, på et personalemøde eller ved at indkalde til et opfølgende møde.

For dig, der er leder af færre end 5 medarbejdere

Hvis I bruger den fællesoffentlige ledelsesevaluerings IT-løsning, og du har færre end fem medarbejdere, vil dine medarbejderes besvarelser ikke fremgå af din ledelsesevalueringsrapport. Det sker af hensyn til medarbejdernes anonymitet. I kan dog stadig arbejde med ledelsesudvikling.

Du kan hente inspiration i en af de tre foreslåede modeller til dialogmødet og bruge de gode råd ovenfor. Når du planlægger dialogmødet, skal du dog som leder af færre end fem medarbejdere særligt tænke over: 

 • Hvordan skal dine medarbejdere forberede sig til mødet? De har ikke haft mulighed for at evaluere din ledelse inden dialogmødet. Derfor er mødet måske første gang, dine medarbejdere skal sætte ord på, hvordan de oplever din ledelse.
 • Hvordan kan du til mødet tage udgangspunkt i de temaer, som resten af organisationens ledere er blevet evalueret på? Hvis du er i tvivl om, hvilke temaer din organisation har valgt, kan du kontakte HR eller tilsvarende. Vi anbefaler, at du lader dig inspirere af temaerne til at systematisere dialogen med dine medarbejdere uden at gennemgå hvert enkelt spørgsmål.