Samtalen om rapporten

Den evaluerede leder får et større udbytte af rapporten med resultater fra ledelsesevalueringen, når lederen drøfter rapporten med sin nærmeste leder (en overordnet leder). Samtalen skal ske, når lederen selv har haft tid til at læse rapporten. Vi anbefaler, at samtalen finder sted senest 1-2 uger efter, at lederen har modtaget sin rapport. Samtalen kan kombineres med fx LUS, men det er vigtigt, at I sætter nok tid af til at dykke ned i rapporten.    

Hvad er formålet med samtalen om rapporten?

Der er flere gode grunde til, at den evaluerede leder skal tale med sin nærmeste leder om rapporten:

  • Samtalen hjælper den evaluerede leder til at forstå rapporten bedre.     
  • Samtalen giver den overordnede leder mulighed for at understøtte den evaluerede leder i at udvikle og arbejde med sit lederskab. Det kan fx være i forhold til, hvad lederen skal tale med sine medarbejdere om, når de følger op på evalueringen. Det kan også handle om hvilke fokusområder, lederen skal prioritere, eller hvordan den overordnede leder og/eller organisationen kan understøtte lederens udvikling.

Du kan her downloade et forslag til en struktur for samtalen mellem den evaluerede leder og lederens nærmeste leder (eller en intern eller ekstern konsulent). Den kan I med fordel bruge til at forventningsafstemme inden samtalen. I kan også vælge at bruge elementer af dagsordenen eller gribe samtalen an på en anden måde, hvis det fungerer bedre for jer.

Filen findes både som pdf og i word-format. Du kan finde word-versionen i vores materialekatalog.

Hvis den evaluerede leders første samtale om rapporten er med en intern eller ekstern HR-konsulent, anbefaler vi, at den evaluerede leder og lederens nærmeste leder sætter tid af til at mødes på et andet tidspunkt i opfølgningsprocessen – fx når den evaluerede leder arbejder med sin udviklingsplan.