Beslutningen om at evaluere

Beslutningen om at gennemføre en ledelsesevaluering starter ofte hos topledelsen. For at lykkes bedst muligt med jeres ledelsesevaluering er der en række ting, topledelsen bør være opmærksom på, inden beslutningen træffes.

Vi har samlet nogle af de vigtigste overvejelser herunder.

Hvad skal I overveje, før I starter evalueringsprocessen?

Klart formål og tydelig kommunikation til organisationen

Evalueringen lykkes bedst, hvis topledelsen kommunikerer klart om, hvad der skal ske. 

Formålet med at gennemføre en ledelsesevaluering vil ofte være forankret i jeres strategi, ledelsesgrundlag eller andre centrale begivenheder, der er med til at påvirke ledelsesdagsordenen i jeres organisation. 

Her er 4 pointer, som I kan overveje i denne del af processen: 

  • Formulér et klart formål med evalueringen
  • Kommunikér tydeligt om, hvad evalueringen betyder for lederne, og hvad der sker, hvis der opstår en vanskelig situation
  • Forklar, hvordan organisationen samler op på evalueringen og arbejder videre med ledelsesudvikling efter evalueringen
  • Vis, at topledelsen går forrest – fordi ledelsesevalueringen er et godt grundlag for at arbejde med egen ledelsespraksis

Hvem, hvad, hvornår og hvordan?

Topledelsen skal tage beslutninger om en række vigtige ting tidligt i planlægningen:

  • Hvem skal inddrages i processen og hvornår? 
  • Skal alle i organisationen evalueres med de samme spørgsmål, og skal de evalueres samtidig? 
  • Skal topledelsen evalueres?
  • Hvad forventer I, at lederne gør, når de modtager deres individuelle rapporter? 
  • Hvem skal hjælpe lederne i deres videre arbejde med evalueringen? 
  • Er der ressourcer til at give de ledere, der har udfordringer, en særlig hånd efter evalueringen?

Afsæt ressourcer til hele forløbet

Forskningen viser, at hvis organisationen ikke afsætter de nødvendige ressourcer, har de svært ved at få et godt udbytte af evalueringen. Det kan trække ekstra ressourcer at gennemføre en evaluering, afhængigt af hvordan I vælger at tilrettelægge processen. Det er derfor en god idé at overveje, om timingen er rigtig for jer, inden I går i gang.