Dialog og ledelsesudvikling

Når spørgeskemaundersøgelsen er slut, modtager den evaluerede leder en rapport, som både indeholder lederens egne besvarelser samt andres besvarelser af, hvordan de oplever lederen.

Det er her, mange evalueringer ”ryger i skuffen”. Men det er afgørende at følge op, efter lederne har modtaget deres individuelle rapporter, for at omsætte ledelsesevalueringen til udvikling og skabe bedre ledelse i jeres organisation.

Prioritér og planlæg opfølgningsprocessen

  • Planlæg hvordan I vil følge op og kommunikér det til både lederne og medarbejderne, så de ved, hvad de kan regne med efter deres besvarelse af spørgeskemaet
  • Prioriter dialogen efter spørgeskemaerne er besvaret – det er denne del af evalueringen, der skaber bedre ledelse
  • Støt lederne i de dele af processen, hvor det er svært, fx i dialogen med deres medarbejdere 
  • Gør opfølgningen handlingsrettet og konkret, fx ved at opfordre lederne til at lave en udviklingsplan

Hvorfor er det vigtigt at følge op?

I rapporten bliver lederne præsenteret for, hvordan deres ledelse indenfor en række temaer eller områder opleves af andre på en skala på 1-5. Men at få en score på 3,7 gør sjældent ledere til dygtigere ledere.

Forskning og dialog med ledere i den offentlige sektor har vist, at lederens samtale om rapporten, fx med egen leder og/eller en intern eller ekstern konsulent, og lederens dialog med medarbejderne er afgørende for at hjælpe lederne med at omsætte deres evaluering til noget, de meningsfuldt kan arbejde med i deres ledelsesudvikling.

Hvordan følger man op?

Evalueringsrapporten, som den enkelte leder modtager, er et redskab til dialog. Dialogen er afgørende for, at lederen kan omsætte indsigterne fra rapporten til bedre ledelse.

Dialogen bidrager både til lederens egen forståelse af resultaterne i rapporten, men også til at kvalificere lederens videre arbejde med sin ledelse.

Derfor anbefaler vi, at I allerede lang tid, inden lederne modtager deres rapporter, har besluttet, hvordan opfølgningen kommer til at foregå i jeres organisation. Det indebærer, at topledelsen tidligt i planlægningen tager stilling til, hvilke ressourcer der kan bruges til at følge op. 

Topledelsen kan også med fordel overveje, hvordan organisationen vil følge op på evalueringen på et strategisk plan.