Hvad sker der, efter jeg har besvaret spørgeskemaet?

Hvem får evalueringerne at se?

Din leder modtager en rapport med resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen.

Det er derudover op til den enkelte organisation at beslutte, hvem der skal se ledernes individuelle rapporter. Det kunne fx være din leders egen leder eller jeres direktør. I nogle organisationer er det også meningsfyldt at dele rapporter, hvor det alene er medarbejdernes besvarelser der fremgår, med medarbejderne. Lederne bliver selvfølgelig informeret om, hvem der kan se deres rapport. 

Ledernes individuelle rapport er lavet som en personlig rapport til den enkelte leder. Rapporten skal gøre lederen klogere på, hvordan lederens ledelse opfattes af forskellige aktørere og på baggrund heraf skabe afsæt for lederens individuelle ledelsesudvikling.  

Hvis I bruger den fællesoffentlige ledelsesevaluerings IT-løsning, vil de, som har ansvaret for at opsætte ledelsesevalueringen havde adgang til alle lederrapporterne.

Hvilke konsekvenser har det for min leder, hvis han eller hun får en dårlig evaluering?

Formålet med ledelsesevalueringen er at skabe ledelsesudvikling. Det arbejde starter med, at lederen ved, hvordan hans eller hendes ledelse opfattes. En ledelsesevaluering er ikke en karakterbog og kan derfor heller ikke i sig selv ses som et udtryk for, om en leder er god eller dårlig.

Din organisation kan vælge flere forskellige måder at hjælpe ledere, der har fået en dårlig evaluering. Hvis du gerne vil vide, præcist hvad der sker i din organisation, skal du spørge jeres HR-funktion.    

Hvornår hører jeg om resultaterne af ledelsesevalueringen?

Vi anbefaler, at din leder inviterer medarbejderne til et møde for at tale om evalueringen, efter lederen har modtaget sin rapport. Det kan også være, at din organisation planlægger processen anderledes, så det kan være en god ide at spørge din leder eller HR.