Hvad er en ledelsesevaluering, og hvad skal den bruges til?

Hvad er den fællesoffentlige ledelsesevaluering?

En ledelsesevaluering giver din leder indblik i, hvordan hans eller hendes ledelse opleves af andre. Derfor er det vigtigt, at du giver din leder en ærlig tilbagemelding på, hvordan du oplever hans eller hendes ledelse. Det er også vigtigt, at du efterfølgende har lyst til at indgå i dialogen med din leder om, hvordan han eller hun bedst arbejder med at styrke ledelse i jeres enhed.

Alle medarbejdere besvarer et elektronisk spørgeskema. Her skal du svare på, hvordan du oplever din leders adfærd inden for en række udvalgte ledelsestemaer. Besvarelserne er anonyme for din leder og bliver samlet i en individuel rapport til lederen. Rapporten danner afsæt for det videre arbejde med at styrke ledelse i jeres enhed.

Hvilke spørgsmål skal jeg svare på?

Den fællesoffentlige ledelsesevaluering indeholder en række indledende spørgsmål om, hvordan du overordnet oplever din leders ledelse og nogle spørgsmål om forskellige ledelsestemaer, som din organisation har valgt. Derudover kan din organisation have valgt at tilføje andre spørgsmål, som de selv har formuleret eller åbne kommentarfelter. Til sidst kommer der nogle baggrundsspørgsmål. 

Læs mere om spørgsmålene i spørgeskemaet

Hvad skal ledelsesevalueringen bruges til?

Ledelsesevalueringen skal bruges til at styrke ledelse i jeres organisation. Ved at give din leder indblik i, hvordan hendes eller hans ledelse opleves, giver du vedkommende det bedste udgangspunkt for at arbejde med sin ledelse. Ledere, der ved, hvordan andre oplever deres ledelse, har mere tilfredse medarbejdere, og det fører i sidste ende til bedre service for borgerne.

Ledelsesevalueringen er en mulighed for din leder til at arbejde med hans eller hendes lederskab. Din leder modtager en rapport med resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen.

Herefter starter en proces i jeres organisation. Ofte vil din leder først tale med sin egen leder om resultaterne i rapporten og derefter drøfte hovedresultaterne med jer medarbejdere på et dialogmøde. Det kan dog være lidt forskelligt fra organisation til organisation. Hvis du er i tvivl, så spørg din leder eller HR.