Hvordan skal jeg svare på spørgeskemaet?

Hvordan evaluerer jeg min leder?

Spørgeskemaet indeholder en række spørgsmål om din leders adfærd.

Du skal besvare spørgsmålene, så godt du kan. Hvis du ikke mener, at du har et grundlag for at besvare et spørgsmål, kan du vælge at svare ”ved ikke” eller "ønsker ikke at oplyse".    

Hvordan og hvornår får jeg adgang til spørgeskemaet?

Alle ledere og medarbejdere modtager spørgeskemaet elektronisk pr. mail eller via jeres lokale spørgeskemasoftware. 

Hvis I bruger det fællesoffentlige ledelsesevaluerings IT-løsning, står der, hvornår undersøgelsen lukker igen, når du modtager spørgeskemaet.

Det er vigtigt, at så mange som muligt besvarer spørgeskemaet. Du må derfor gerne besvare spørgeskemaet i arbejdstiden. Har du ikke adgang til en computer, så kontakt din leder. Du kan også besvare spørgeskemaet hjemmefra, og du kan besvare spørgeskemaet på din mobil eller tablet. 

Hvor lang tid tager det ca. at besvare spørgeskemaet?

Det afhænger af, hvor mange temaer og spørgsmål netop din organisation har valgt at inddrage. Vi anbefaler, at det ikke tager mere end 10-15 minutter at besvare spørgeskemaet.     

Skal jeg svare på hele spørgeskemaet på én gang?

Hvis I bruger det fællesoffentlige ledelsesevaluerings IT-løsning, behøver du ikke besvare hele spørgeskemaet på en gang. Du kan du frit gå ind og ud af evalueringen (via linket til spørgeskemaet).

Du kan altså altid vende tilbage til spørgeskemaet på et andet tidspunkt, hvis du har brug for at tænke dig om, eller hvis du ikke har tid til at udfylde det hele på én gang.

Kan jeg ændre min evaluering eller lave en ny, efter jeg har udfyldt den?

Hvis I bruger det fællesoffentlige ledelsesevaluerings IT-løsning, kan du ændre i dine svar, indtil evalueringen lukker.

Jeg er glad for min leder, så skal jeg bare give ham eller hende en høj score ved alle spørgsmål?

Selvom du er glad for din leder, kan der være ting, som lederen ikke er så god til. Det betyder ikke nødvendigvis, at lederen er dårlig. Men det er alligevel vigtigt, at du er ærlig, ellers er det svært for din leder at bruge evalueringen til at blive klogere på sin ledelse og arbejde videre med resultaterne i sin ledelsesudvikling.    

Gør det en forskel, om jeg svarer på spørgeskemaet eller ej?

Ja! Det er vigtigt, at alle bidrager, så det samlede billede af, hvordan din leders ledelse bliver oplevet er retvisende. På den måde kan du hjælpe din leder til at udvikle sig og være med til at styrke ledelsen i din enhed.

Hvis I bruger den fællesoffentlige ledelsesevaluerings IT-løsning, bliver der kun dannet en rapport til din leder, hvis der er 5 eller flere besvarelser fra hans eller hendes medarbejderne (for at sikre anonymiteten).

Jeg synes ikke, at spørgsmålene i spørgeskemaet er fyldestgørende. Hvad gør jeg?

Efter spørgeskemaundersøgelsen er afsluttet, vil der ofte være en dialog mellem din leder og jer medarbejdere, hvor du har mulighed for at uddybe og begrunde dine svar.