Hvem skal evalueres?

Skal alle ledere evalueres?

Det er op til den enkelte organisation at bestemme, hvilke ledere der skal evalueres. En ledelsesevaluering kan både inddrage alle ledere eller udvalgte ledere. Du kan spørge din leder, hvordan ledelsesevalueringen ser ud hos netop jer.

Hvis I bruger den fællesoffentlige ledelsesevaluerings IT-løsning, vil ledere, som har færre end 5 medarbejdere, ikke modtage medarbejdernes besvarelser i lederens ledelsesevalueringsrapport. Det skyldes hensyn til medarbejdernes anonymitet.

Hvem bliver min leder evalueret af?

Din leder bliver evalueret af sine medarbejdere, evt. underordnede ledere, sin egen chef/leder og sig selv. I nogle organisationer vil sideordnede ledere også deltage i evalueringen, men det er ikke sikkert, at de gør det hos jer.

Hvem skal jeg evaluere?

Du skal evaluere din nærmeste leder. Det vil som udgangspunkt være den leder, som har personaleansvaret for dig, altså oftest den, du holder MUS med. Når du åbner dit spørgeskema, vil du se din leders navn og jeres enheds navn, så du ikke er i tvivl.

Hvis I bruger den fællesoffentlige ledelsesevaluerings IT-løsning, og der er færre end 5 medarbejdere i din enhed, vil din leder ikke modtage medarbejdernes besvarelse. Det skyldes hensyn til din og dine kollegers anonymitet. 

Der kan være vikarer, studerende, praktikanter, elever, timelønnede m.fl., for hvem, det ikke giver mening at svare på spørgsmålene.