Modeller for dialogen med dine medarbejdere

Det er vigtigt at have en dialog med medarbejderne om rapportens pointer. Men det kan være svært at sætte gang i snakken, drøfte forskellige oplevelser på en konstruktiv måde og få et godt udbytte. Derfor har vi udviklet tre forslag til, hvordan du som leder kan holde et dialogmøde med dine medarbejdere.

  • Du kan vælge at bruge en af modellerne, kombinere flere af dem eller blot hente inspiration til, hvordan du vil gribe mødet an
  • Det kan også være, at I allerede har gode erfaringer med et bestemt mødeformat, som I har brugt med succes til lignende dialoger – så kan I med fordel bruge den model, I plejer. Det centrale er, at du vælger et mødeformat, der passer til dig og dine medarbejdere


Nedenfor kan du læse mere om, hvad de tre forskellige modeller kan bruges til.

Du kan også downloade materiale, der understøtter hver model. Du kan tilpasse materialet, som du vil. Alle pdf'er på denne side findes også i word-formater, som du kan finde i vores materialekatalog.

Model 1: Konstruktiv dialog om rapporten

Denne model kan bruges af alle ledere, der gerne vil holde et struktureret og konstruktivt dialogmøde med medarbejderne om evalueringen. Modellen indeholder en dagsorden, der passer til et møde på ca. 1 time.

Modellen indeholder et forslag til, hvordan du kan strukturere mødet og forslag til konkrete spørgsmål, der kan sætte dialogen med medarbejderne i gang. Der er også spørgsmål, som lægger op til dialog om evalueringens forskellige temaer. 

Model 2: Konstruktiv dialog om rapporten - med procesøvelser

Denne model henvender sig til ledere, der gerne vil bruge procesøvelser til at sætte dialogen med medarbejderne i gang. Modellen indeholder en dagsorden med forslag til procesøvelser, der passer til et møde på ca. 1,5 time.

Mødeformatet kræver, at du og dine medarbejdere føler jer godt tilpas med procesøvelser. Formatet giver samtidig mulighed for at sætte rammen for en konstruktiv dialog, der ikke kun foregår mellem leder og medarbejdere, men også mellem medarbejderne i din enhed. Modellen inspirerer til at udtænke løsninger og indsatser i fællesskab.

Model 3: Opfølgning hvis I arbejder adskilt eller forskudt

Denne model er særligt rettet mod ledere, der ikke har mulighed for at mødes fysisk eller virtuelt med alle medarbejdere på én gang. Modellen indeholder et forslag til, hvordan du kan samle op på evalueringen og stadig inddrage dine medarbejdere, selvom I ikke kan holde et fysisk/virtuelt møde, hvor alle deltager. Opsamlingen kan strække sig over ca. 2 uger.

Modellen tager afsæt i, at du som leder vælger 2-3 fokuspunkter fra rapporten, som du gerne vil arbejde videre med. Herefter får dine medarbejdere mulighed for at komme med forslag til, hvordan du – i fællesskab med dine medarbejdere – lykkes med det.