Hvad skal jeg vide om rapporten?

Hvordan læser jeg min rapport?

Når du læser din evalueringsrapport, er det vigtigt at huske, at formålet med evalueringen er at give dig et kvalificeret blik på din egen ledelsespraksis, som den opleves af dem, du arbejder sammen med. Ledelsesevalueringen giver et indblik i, hvordan din ledelse opfattes, men er ikke en objektiv beskrivelse af dig som leder.

Resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen giver dig et øjebliksbillede af, hvordan din nærmeste leder, dine medarbejdere/underordnede og/eller andre, som har besvaret spørgeskemaet, oplever din ledelse lige nu. Der kan være mange grunde til, at resultaterne ser ud, som de gør. Det er vigtigt at understrege, at det er dig selv, evt. i samarbejde med din nærmeste leder og dine medarbejdere/underordnede ledere, der er bedst til at fortolke resultaterne i den rigtige kontekst. For at du ikke kommer til at læse rapporten ”for negativt”, anbefaler vi, at du tager udgangspunkt i tre spørgsmål:

  • Hvad blev du positivt overrasket over?
  • Hvad synes du er det/de mest relevante resultater i rapporten?
  • Hvad vil du gerne blive klogere på/hvad mangler du input til for at forstå rapporten bedre?


Du kan altid søge hjælp ved din nærmeste leder og HR-funktionen eller tilsvarende i din organisation.

Hvem skal se min rapport?

Det er op til den enkelte organisation at beslutte, hvem der skal se ledernes individuelle rapporter. I de fleste tilfælde, vælger organisationerne at rapporten ses af dig og din nærmeste leder (eller ledere i lige linje over dig). Derudover vælger organisationer ofte, at HR ser alle ledernes individuelle rapporter. 

Ledernes individuelle rapport er lavet som en personlig rapport til den enkelte leder. Rapporten skal gøre dig klogere på, hvordan din ledelse opfattes af forskellige aktører rundt om dig, og på baggrund heraf skabe afsæt for din individuelle ledelsesudvikling. 

I nogle organisationer er det også meningsfyldt at dele rapporter, hvor det alene er medarbejdernes besvarelser der fremgår, med medarbejderne. Vi anbefaler, at det er en organisatorisk beslutning, så den enkelte leder ikke skal beslutte, hvorvidt han eller hun ønsker at dele rapporten. 

Hvis du er i tvivl om, hvem der modtager din rapport, kan du enten snakke med din nærmeste leder eller HR-funktionen i din organisation.