Hvordan følger jeg op på min evaluering?

Hvad skal jeg gøre, efter jeg har modtaget min rapport med resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen?

For at din ledelsesevaluering bliver til ledelsesudvikling, er det centralt, at du bruger tid på at arbejde med resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen.

Vi anbefaler, at du:

  • Læser din rapport
  • Taler med din nærmeste leder
  • Taler med dine medarbejdere
  • Evt. taler med dine lederkolleger
  • Vælger 2-3 fokusområder, du vil arbejde videre med

Du kan læse mere om forløbet og hente mere inspiration her: 

Hvor kan jeg få hjælp til at arbejde videre med resultaterne fra rapporten?

Vi anbefaler, at du snakker med din nærmeste leder om, hvad du skal prioritere i din fremadrettede ledelsesudvikling. Derudover kan du tage kontakt til din organisations HR-funktion.

Kan min organisation også arbejde med resultaterne fra ledelsesevalueringen?

Ja! En ledelsesevaluering er et værktøj til den enkelte leder, men det er også en mulighed for din organisation til at få et samlet indblik i, hvordan det går med ledelse i organisationen, og hvor der er potentiale for udvikling. En ledelsesevaluering kan skabe momentum og retning for jeres strategiske ledelsesudvikling, men den kan ikke forstås uafhængigt af jeres kontekst.

Din organisation har to vigtige opgaver i forbindelse med opfølgningen på ledelsesevalueringen. Dels at have blik for, hvordan de kan understøtte dig og andre ledere i jeres individuelle ledelsesarbejde. Dels hvordan I på tværs af hele organisationen kan arbejde strategisk med resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen.

Der er mange måder, en organisation kan arbejde med evalueringen på.