Hvordan foregår evalueringen?

Hvordan forløber den fællesoffentlige ledelsesevaluering?

En ledelsesevaluering er en længere proces, der kræver, at du både forbereder dine medarbejdere, besvarer spørgeskemaer og efterfølgende går i dialog med dine medarbejdere og ledere for at omsætte resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen til ledelsesudvikling.

Vi har lavet en guide, du kan bruge til at danne dig et overblik over hele processen.

Hvad kan jeg blive evalueret på?

Hvis I anvender den fællesoffentlige ledelsesevalueringen IT-system, består spørgeskemaundersøgelsen af: 

  • Fælles spørgsmål for alle, der bruger værktøjet
  • Faste baggrundsspørgsmål
  • En række ledelsestemaer med forskellige sæt af spørgsmål, I kan vælge imellem
  • Spørgsmål om lederens kontekst (kun til lederen selv) - hvis I tilvælger dem
  • Spørgsmål til sideordnede ledere (kun til ledere) - hvis I tilvælger dem
  • Evt. jeres egne lokale spørgsmål 
  • Evt. åbne spørgsmål som kommentarfelter eller frie kommentarfelter

Læse mere om spørgsmålene i spørgeskemaet

Ledelsestemaer

Det er din organisation, der vælger hvilke ledelsestemaer, der skal indgå i ledelsesevalueringen.

Læse mere om de forskellige ledelsestemaer

Kontakt HR eller dem, der står for at planlægge ledelsesevalueringen i din organisation, for at finde ud af, hvilke ledelsestemaer du skal evalueres på.

Ledelsestemaerne er udviklet til den danske offentlige sektor med fokus på aktuelle temaer, der rører sig i den danske offentlige sektor.

Hvad kræver det af mig som leder?

Som leder skal du både forberede dine medarbejdere og dig selv på at deltage i en ledelsesevaluering.

Forbered dine medarbejdere

Dine medarbejdere har brug for information om ledelsesevalueringen fra dig. De skal vide, hvornår den foregår, hvad den indeholder, hvordan deres besvarelser behandles, og hvad de kan forvente, at der sker efterfølgende. Dette er vigtigt for, at de føler sig trygge i processen og dermed giver ærlige svar, som du kan bruge i dit videre arbejde.

Du kan finde en præsentation, du kan bruge til at informere dine medarbejdere her: 

Du kan også finde de ofte stillede spørgsmål og svar for medarbejdere. Den er tilgængelig både i en pdf-version og i en word-udgave, som I kan tilpasse til jeres organisation, inden I deler den med medarbejderne. Du kan finde word-versionen i vores materialekatalog.

Din egen forberedelse

Du skal også forberede dig selv på ledelsesevalueringen. Det gør du ved at sætte tid af til at klæde dine medarbejdere på, til at besvare spørgeskemaer om dig selv og andre ledere og til det efterfølgende udviklingsarbejde med resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen.

Derudover skal du også forberede dig på, at din ledelse skal evalueres af andre. For nogen rejser det en række spørgsmål. Hvordan tager du konstruktivt imod den feedback, du får fra andre? Hvad gør du, hvis andres oplevelse af din ledelse er meget forskellig fra din egen? Hvordan får du den bedste dialog med dine medarbejdere/underordnede ledere, din overordnede leder og evt. andre om resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen? Hvordan får du omsat ledelsesevalueringen til konkrete handlinger i din ledelsesudvikling?

Du kan finde hjælp og støtte i vores guide til ledere.

Hvem skal evaluere hvem?

I de fleste tilfælde skal dine medarbejdere/underordnede ledere og din nærmeste leder evaluere dig. Din organisation kan selv vælge, om sideordnede ledere skal inddrages i undersøgelsen. Du skal også evaluere dig selv.

Det er en organisatorisk beslutning, om alle ledere i organisationen indgår i ledelsesevalueringen, eller om man kun inddrager nogle ledere.

Som leder vil du modtage mere end ét spørgeskema, da du både skal evaluere dig selv, din egen leder og evt. sideordnede ledere og/eller underordnede ledere.  

Hvis du er i tvivl om, hvem du skal evaluere – eller hvem der skal evaluere dig –, kan du kontakte jeres HR-funktion.

Hvad bliver evalueringen af min ledelse ellers brugt til?

Kong Frederiks Center for Offentlig Ledelse ved Aarhus Universitet indsamler spørgeskemadata fra den fællesoffentlige ledelsesevaluering i en forskningsdatabase. Databasen skal understøtte forskning i offentlig ledelse og styrke de forskningsbaserede indspark i den brede ledelsesdebat i Danmark. Data behandles i henhold til GDPR og efter forskningsetiske standarder. Publicering vil aldrig ske, så enkelte individer, enheder eller organisationer kan identificeres.

Hvis en organisation gennemfører evalueringen i sit eget IT-system, kan de indgå en videregivelsesaftale med Aarhus Universitet. På den måde kan organisationen videregive data og dermed bidrage til forskningen i offentlig ledelse.