Hvordan fungerer spørgeskemaundersøgelsen?

Hvordan bliver data behandlet?

Hvis din organisation anvender den fællesoffentlige ledelsesevaluerings IT-løsning, vil det ikke være muligt at udarbejde ledelsesevalueringsrapporter for ledere, der har færre end fem medarbejdere. Det skyldes, at det er nødvendigt at beskytte medarbejdernes anonymitet.

Data behandles i henhold til GDPR og efter forskningsetiske standarder. Publicering vil aldrig ske på en måde, så enkelte individer, enheder eller organisationer kan identificeres. 

Hvis en organisation gennemfører evalueringen i sit eget IT-system, kan de indgå en dataaftale med Aarhus Universitet. På den måde kan organisationen alligevel overdrage data og dermed bidrage til forskningen i offentlig ledelse.    

Hvad hvis jeg har færre end 5 medarbejdere?

Hvis I bruger den fællesoffentlige ledelsesevaluerings IT-løsning, og du har færre end 5 medarbejdere, vil dine medarbejderes besvarelser ikke fremgå af din ledelsesevalueringsrapport. Det skyldes hensynet til medarbejdernes anonymitet. Medarbejdernes besvarelser vil indgå i de aggregerede rapporter jeres organisation kan trække.

Det er vigtigt, at du informerer dine medarbejdere om, at der er en ledelsesevaluering i gang i jeres organisation, uanset om de skal besvare ledelsesevalueringen eller ej.

Selvom dine medarbejdere ikke besvarer et spørgeskema om din ledelse, kan du med fordel tage en dialog med dem om, hvordan I kan styrke ledelse i jeres enhed. 

Selvom dine medarbejdere ikke har evalueret din ledelse, kan der være andre, der har besvaret spørgeskemaet. Det kan være dig selv, din overordnede leder og evt. andre relevante personer (fx underordnede ledere). Det er en organisatorisk beslutning, om du evalueres kvantitativt af dem, der kan besvare et spørgeskema uden at være sikret fuld anonymitet. 

Hvis du er i tvivl om, hvem der skal besvare et spørgeskema om din ledelse, anbefaler vi, at du kontakter HR eller lignende.

Hvorfor er det vigtigt med en høj svarprocent?

For at du kan bruge ledelsesevalueringen til dit videre arbejde og din ledelsesudvikling, er det vigtigt, at så mange som muligt besvarer undersøgelsen. Hvis I bruger den fællesoffentlige ledelsesevaluerings IT-løsning, modtager du kun en rapport med resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen, hvis minimum 5 medarbejdere har besvaret spørgeskemaet. Det er derfor vigtigt, at du skaber gode muligheder for, at dine medarbejdere besvarer spørgeskemaet.

Der er flere ting, du kan gøre for at sikre en høj svarprocent:

  • Giv medarbejderne mulighed for at besvare spørgeskemaet i arbejdstiden, fx ved at booke et tidspunkt, hvor der er tid til det, og hvor der er adgang til en computer.
  • Opfordr medarbejderne til at tale sammen om, hvordan de forstår spørgsmålene – dialog er fint, så længe medarbejderne svarer individuelt.
  • Sæt tid af til spørgsmål fra medarbejderne eksempelvis på et personalemøde. Husk at du også selv skal sætte tid af i din kalender til at besvare spørgeskemaerne.