Hvorfor gennemføre en ledelsesevaluering?

Hvad får jeg ud af at deltage i en ledelsesevaluering?

Den fællesoffentlige ledelsesevaluering giver dig en unik mulighed for at få en grundig og systematisk feedback på din ledelse set fra forskellige perspektiver. Det kan for eksempel være fra dine medarbejderes, lederkollegers og din nærmeste leders perspektiv.

Ledelsesevalueringen giver dig mulighed for at få en åben dialog med dine medarbejdere og dit lederteam om den daglige ledelse. Evalueringen kan også indgå som en del af din udviklingssamtale med din egen leder og være med til at identificere områder, hvor du har behov for mere sparring og udvikling. En ledelsesevaluering er en anledning til at sætte fokus på både din egen ledelsesudvikling og ledelsesudviklingen i organisationen.

Forskningen viser, at ledelsesevaluering:

  • Skaber en højere grad af selvbevidsthed hos ledere
  • På sigt fører til bedre performance, fordi det ikke er dine intentioner med din ledelse, der gør en forskel, men i stedet hvordan dine omgivelser oplever din ledelse
  • Skaber større tilfredshed hos dine medarbejdere, når du som leder ved, hvordan din ledelse opleves

Hvad bruger min organisation resultaterne fra evalueringen til?

Den fællesoffentlige ledelsesevaluering er et værktøj til den enkelte leder, men det er også en mulighed for en organisation til at få et samlet indblik i, hvordan det går med ledelse i organisationen, og hvor der er udviklingspotentialer for den samlede organisation.

Hvorfor skal vi bruge den fællesoffentlige ledelsesevaluering?

Brug den fællesoffentlige ledelsesevaluering fordi:

  • Den både er fælles og fleksibel – I bliver en del af den nationale samtale om ledelse, men kan vælge ledelsestemaer og spørgsmål, der passer til jeres kontekst og dagsorden
  • I kan finde hjælp og inspiration til hele processen her på hjemmesiden. Som leder kan du blandt andet finde inspiration til, hvordan du klæder dine medarbejdere på til at deltage i evalueringen, og materialer der kan understøtte dit arbejde med resultaterne fra evalueringen
  • Spørgeskemaundersøgelsen er mulig at tilpasse til netop jeres organisation – det er med til at højne sandsynligheden for, at evalueringen spørger ind til temaer, som er relevante for netop dig