Hvem skal deltage?

Hvem skal evalueres?

Dette er en ledelsesevaluering, og det er derfor de enkelte ledere, der skal evalueres. I kan vælge at inddrage alle ledere i organisationen, men det kan også være udvalgte ledere, der evalueres.

Hvis en leder er helt ny, konstitueret for en kortere periode, eller der er store omvæltninger i en leders del af organisationen, kan det være en god idé at undtage netop denne leder fra evalueringen.

Hvem skal evaluere lederen?

Vi anbefaler, at det som minimum er lederens medarbejdere/underordnede ledere, lederens egen overordnede leder og lederen selv, der evaluerer lederens ledelse. I kan også vælge, at sideordnede ledere skal inddrages i undersøgelsen.

Hvem skal lederen evaluere?

Lederne skal besvare flere spørgeskemaer.

Lederen skal evaluere sin egen ledelse. I de fleste tilfælde skal lederen også evaluere andre ledere i jeres organisation. Det vil som oftest være lederens egen overordnede leder, evt. underordnede ledere og evt. lederkolleger. Det er vigtigt at fortælle lederne det, så de ikke tror, at det er en fejl, at de modtager flere spørgeskemaer.

Når de åbner spørgeskemaet, fremgår det ved navn, hvem de skal evaluere, hvis I bruger den fællesoffentlige ledelsesevaluerings IT-løsning.

Hvor mange ledere skal medarbejderne evaluere?

Vi anbefaler, at medarbejderne kun evaluerer deres nærmeste personaleleder. I de fleste tilfælde er det den leder, som afholder MUS med medarbejderen.

Der kan være særlige grunde til, at enkelte medarbejdere skal evaluere mere end en leder. Det kan blandt andet afhænge af, hvordan I har organiseret ledelsesarbejdet hos jer. Hvis I bruger den fællesoffentlige ledelsesevaluerings IT-system, vil det fremgå af spørgeskemaet, hvem medarbejderne evaluerer, så de ikke kan tage fejl.

Hvilke informationer skal vi bruge om dem, der skal besvare spørgeskemaet?

Inden I sender spørgeskemaet ud, skal I indsamle relevante informationer om alle de personer, der skal besvare spørgeskemaet (respondenter).

Afhængigt af, hvordan I udsender spørgeskemaet, og hvordan I vil udarbejde rapporter, skal I indsamle de nødvendige informationer.

Det kan blandt andet dreje sig om følgende informationer:

  • Navn og mail på alle respondenter, hvis I udsender spørgeskemaet via mail
  • Hvilken respondentgruppe, de forskellige personer tilhører (medarbejdere, underordnede ledere, overordnede ledere, lederkolleger, lederen selv etc.)
  • Navnet på den leder, de forskellige respondenter skal evaluere
  • Andre informationer om de evaluerede ledere (ledelsesniveau, navnet på enheden etc.)
     
Læs mere om indsamling af respondentinformationer