Hvorfor gennemføre en ledelsesevaluering?

Hvad får vi ud af at lave en ledelsesevaluering?

Den fællesoffentlige ledelsesevaluering giver organisationen et databaseret udgangspunkt for en systematisk dialog om ledelse og et solidt grundlag for at starte nye konkrete initiativer til ledelsesudvikling. 

Forskningen viser, at:

  • Ledere performer bedre, hvis de får feedback på deres ledelse
  • Det skaber en højere grad af selvbevidsthed hos ledere, der understøtter deres mulighed for at arbejde med egen ledelse
  • Det skaber større medarbejdertilfredshed, når lederne ved, hvordan deres ledelse opleves

Hvorfor skal vi vælge den fællesoffentlige ledelsesevaluering?

Brug den fællesoffentlige ledelsesevaluering fordi:

  • Den både er fælles og fleksibel – I bliver en del af den nationale samtale om ledelse, men kan vælge ledelsestemaer og spørgsmål, der passer til jeres kontekst og dagsorden
  • I kan finde hjælp og inspiration til hele processen her på hjemmesiden – så I selv kan gennemføre evalueringen fra start til slut i jeres organisation
  • Spørgeskemaundersøgelsen er mulig at tilpasse til netop jeres organisation – I kan vælge at evaluere ledere på de samme temaer i hele organisationen eller tilpasse til lokale behov
  • Værktøjet er forskningsbaseret og udviklet og afprøvet i en dansk offentlig kontekst – materialet her på hjemmesiden hjælper jer til at træffe de rigtige beslutninger på et oplyst grundlag og vælge forskningsafprøvede spørgsmål, der sætter fokus på ledelse
  • I samtidig bidrager til forskning og til en kvalificeret dialog om offentlig ledelse – data fra den fællesoffentlige ledelsesevaluering bliver brugt til forskning i offentlig ledelse og kan være med til at gøre os alle sammen klogere