Til dig, der er leder

Velkommen til den fællesoffentlige ledelsesevaluering! Denne side er relevant for dig, der skal evalueres eller er blevet evalueret i den fællesoffentlige ledelsesevaluering. Siden henvender sig også til dig, der er overordnet leder af ledere, der skal evalueres.

Du kan med fordel starte på denne side og orientere dig i vores guide til lederen. Den kan give dig et overblik og du kan bruge den som støtte og til inspiration i hele processen. I guiden har vi samlet vigtig viden om evalueringen og indsat links til forskellige materialer her fra hjemmesiden, som du måske også kan bruge.

Herunder kan du også få et hurtigt overblik over, hvordan hjemmesiden kan hjælpe dig på vej. Klik for at læse mere.

Hvorfor skal ledere evalueres? I denne video kan du høre lektor Caroline Grøn fra Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse ved Aarhus Universitet fortælle, hvorfor det giver god mening at lave en ledelsesevaluering.
Hvad er den fællesoffentlige ledelsesevaluering? I denne video kan du blive klogere på, hvad den fællesoffentlige ledelsesevaluering er, hvorfor vi har lavet værktøjet og hvad du som leder og I som organisation kan få ud af at bruge det.
Hvordan er det at blive evalueret? Her fortæller Marianne Jensen, der er afdelingsleder i Jobcenter Odder, om hendes oplevelse af at blive evalueret, og hvad hun har fået ud af det. Odder Kommune er en af de pilotorganisationer, der har afprøvet den fællesoffentlige ledelsesevaluering.

For dig, der er leder af færre end 5 medarbejdere

Hvis I bruger den fællesoffentlige ledelsesevaluerings IT-løsning og du har færre end fem medarbejdere, vil dine medarbejderes besvarelser ikke fremgå af din ledelsesevalueringsrapport. Det skyldes hensynet til medarbejdernes anonymitet. Medarbejdernes besvarelser vil indgå i de aggregerede rapporter jeres organisation kan trække. 

Det er vigtigt, at du informerer dine medarbejdere om, at der er en ledelsesevaluering i gang i jeres organisation, uanset om de skal besvare ledelsesevalueringen eller ej. Så føler de sig ikke glemt eller overset.

Selvom dine medarbejdere ikke besvarer et spørgeskema, kan I stadig arbejde med ledelsesudvikling. Det er derfor vigtigt, at du taler med dine medarbejdere om, hvordan I skal arbejde med ledelse hos jer. Det er med til at skabe gennemsigtighed og ro for dine medarbejdere.

Selvom dine medarbejderes besvarelser ikke fremgår af din ledelsesevalueringsrapport, kan der være andre, der har besvaret spørgeskemaet, og hvor besvarelserne vil fremgår af din ledelsesevalueringsrapport. Det kan være dig selv, din overordnede ledere og evt. andre relevante personer (fx underordnede ledere). Din organisation beslutter, om andre ledere skal besvare et spørgeskema om dig uden at være sikret fuld anonymitet. Hvis du er i tvivl om, hvem der skal besvare et spørgeskema om din ledelse, anbefaler vi, at du kontakter HR eller lignende i din organisation.

For dig, der er overordnet leder af evaluerede ledere

Som overordnet leder har du både et medansvar for, at din del af organisationen tager ejerskab til ledelsesevalueringen, er godt forberedt og får planlagt og gennemført en god opfølgning på evalueringen.

I mange organisationer vil det også være dit ansvar som overordnet leder at tale med den evaluerede leder om rapporten med resultater fra ledelsesevalueringen. Vi anbefaler, at I aftaler et tidspunkt til samtalen om rapporten (senest 1-2 uger efter lederen har modtaget sin rapport), så snart I ved, hovrnår lederen modtager sin rapport. Som overordnet leder kan du have flere ledere under dig, og derfor også flere ledere, som du har ansvar for at tale med om deres rapporter. 

Udover at tale med lederen om hans eller hendes rapport, kan du som overordnet leder også hjælpe den evaluerede leder med at planlægge og gennemføre en god opfølgning med hans eller hendes medarbejdere/underordnede ledere og evt. sideordnede ledere. Du kan også understøtte den evaluerede leder i at omsætte resultaterne fra rapporten og den efterfølgende dialog til konkrete handlinger, fx ved at sparre med lederen om udarbejdelsen af en udviklingsplan.