Ledelsestemaer

Her kan du finde og downloade beskrivelser af temaerne i den fællesoffentlige ledelsesevaluering. Udover en beskrivelse af temaet indeholder hver pdf også refleksionsspørgsmål og eksempler på, hvordan man kan arbejde med temaet.

For hvert tema er der én pdf til ledere og en anden til organisationer.

Fælles spørgsmål: Overordnet oplevet ledelse

Strategi og retning

Samarbejde

Drift og udvikling

Det nære lederskab