Anerkendelse af indsats og resultater

Anerkendelse af indsats og resultater er en ledelsesadfærd, hvor du som leder påskønner eller roser dine medarbejderes konkrete indsats eller et resultat, der understøtter, at organisationen når sine mål. Det er ikke nok, at du roser eller påskønner dine medarbejdere generelt. Anerkendelsen skal udløses i forbin­delse med en helt konkret indsats eller et opnået resultat. Måden, du som leder anerkender medar­bejderen, skal også tilpasses den enkelte medarbejder og kulturen i det hele taget.

Hvorfor er det vigtigt?

Forskningen viser, at anerkendelse af indsats og resultater giver mere motiverede medarbejdere og i sidste ende bedre resultater. Anerkendelse af medarbejdernes konkrete indsatser og resultater er også med til at gøre det tydeligt, hvad der er hensigtsmæssig adfærd i organisationen.

Hvordan kan man arbejde med anerkendelse af indsats og resultater?

Der er mange måder, du som leder eller I som organisation kan arbejde med anerkendelse af indsats og resultater. Vi har lavet et materiale, som kan hjælpe på vej. Det indeholder blandt andet:

  • En kort beskrivelse af temaet og fokusområder for arbejdet
  • Refleksionsspørgsmål, der kan inspirere til nye overvejelser
  • Et par eksempler på, hvordan man som leder eller organisation kan arbejde med anerkendelse af indsatser og resultater

Der er én pdf til dig, der er leder og gerne vil vide mere om eller arbejde med anerkendelse af indsats og resultater i dit eget lederskab.

Den anden pdf er til organisationer, der ønsker at arbejde med anerkendelse af indsats og resultater som en del af den strategiske ledelsesindsats, eller som gerne vil skabe gode rammer for, at organisationens ledere kan arbejde med temaet.  

Hvilke spørgsmål stiller vi om anerkendelse af indsats og resultater?

I spørgeskemaet stiller vi nedenstående spørgsmål til medarbejderne. Leder og overordnet leder får tilsvarende spørgsmål, blot tilpasset sprogligt.

De næste spørgsmål handler om din oplevelse af, hvordan din leder bruger anerkendelse af indsats og resultater til at skabe retning for arbejdet i jeres enhed. Det kunne fx være ved at fremhæve, hvordan en eller flere medarbejdere har ydet en ekstra god indsats eller leveret et godt stykke arbejde. 

Hvor enig er du i følgende udsagn?

  • Min leder anerkender mig, når jeg bidrager til, at vi når vores mål.
  • Min leder anerkender mig og mine kolleger for at yde en god indsats.
  • Min leder gør det tydeligt, hvorfor han eller hun anerkender vores indsats og resultater
     

Spørgsmålene besvares på en 5-points-skala, der løber fra (1) "Helt uenig" til (5) "Helt enig". Det er også muligt at svare "ved ikke" og "ønsker ikke at oplyse" på alle spørgsmål.

Forskningen bag

Temaerne i den fællesoffentlige ledelsesevaluering er udviklet på baggrund af dansk og international forskning og i tæt samspil med ledere, medarbejdere og HR-aktører i den offentlige sektor. Spørgsmålene er afprøvet i en række pilottest. Derefter er spørgsmålsformuleringerne tilpasset, så de opleves som meningsfulde for både ledere og medarbejdere på tværs af den offentlige sektor. 

Hvis du vil læse mere om forskningen i anerkendelse af indsats og resultater, og hvordan vi har udvalgt og afprøvet spørgsmålene til temaet, kan du se mere her:

Få mere inspiration til arbejdet med anerkendelse af indsats og resultater

Udover den viden og de materialer, vi har samlet her på siden, findes der masser af anden inspiration, ledere og organisationer kan trække på, når de arbejder med ledelsesevaluering og -udvikling. 

Hvis du vil vide mere om anerkendelse af indsats og resultater, kan du fx finde mere inspiration her: