Lederrollen

En tydelig lederidentitet handler grundlæggende om at påtage sig lederskabet og vise viljen til at gå foran og træffe de svære beslutninger.  Som leder skal du have modet og viljen til at sætte retning for enhe­den. For at fastholde et tydeligt lederskab er det vigtigt, at du som leder løbende arbejder med din lederrolle.

Hvorfor er det vigtigt?

Forskningen viser, at ledere med en stærk lederidentitet og ledere, der løbende udvikler sig, er mere fortrolige med ledelsesopgaven og rollen som leder. De skaber bedre resultater sammen med og gennem andre. Som leder er det derfor vigtigt, at du har viljen til at påtage dig den autoritet, der følger med lederjobbet. Samtidig skal du løbende arbejde med at udvikle dig som leder.

Hvordan kan man arbejde med lederrollen?

Der er mange måder, du som leder eller I som organisation kan arbejde med lederroller. Vi har lavet et materiale, som kan hjælpe på vej. Det indeholder blandt andet:

  • En kort beskrivelse af temaet og fokusområder for arbejdet
  • Refleksionsspørgsmål, der kan inspirere til nye overvejelser
  • Et par eksempler på, hvordan man som leder eller organisation kan arbejde med lederroller

Der er én pdf til dig, der er leder og gerne vil vide mere om eller arbejde med din egen lederrolle.

Den anden pdf er til organisationer, der ønsker at arbejde med lederroller som en del af den strategiske ledelsesindsats, eller som gerne vil skabe gode rammer for, at organisationens ledere kan arbejde med deres individuelle lederroller.

Hvilke spørgsmål stiller vi om lederrollen?

I spørgeskemaet stiller vi nedenstående spørgsmål til medarbejderne. Leder og overordnet leder får tilsvarende spørgsmål, blot tilpasset sprogligt.

De næste spørgsmål handler om din oplevelse af din leders fokus på at udvise lederskab og arbejde med sit lederskab. 

Hvor enig er du i følgende udsagn?

  • Min leder tager tydeligt ledelsesansvar i vores enhed.
  • Min leder arbejder med at udvikle sin ledelse.
  • Min leder er tydelig om de værdier, han/hun står på.
  • Min leder er opmærksom på sine styrker og svagheder.


Spørgsmålene besvares på en 5-points-skala, der løber fra (1) "Helt uenig" til (5) "Helt enig". Det er også muligt at svare "ved ikke" og "ønsker ikke at oplyse" på alle spørgsmål.

Forskningen bag

Temaerne i den fællesoffentlige ledelsesevaluering er udviklet på baggrund af dansk og international forskning og i tæt samspil med ledere, medarbejdere og HR-aktører i den offentlige sektor. Spørgsmålene er afprøvet i en række pilottest. Derefter er spørgsmålsformuleringerne tilpasset, så de opleves som meningsfulde for både ledere og medarbejdere på tværs af den offentlige sektor. 

Hvis du vil læse mere om forskningen i lederrollen, og hvordan vi har udvalgt og afprøvet spørgsmålene til temaet, kan du se mere her:

Få mere inspiration til arbejdet med lederrollen

Udover den viden og de materialer, vi har samlet her på siden, findes der masser af anden inspiration, ledere og organisationer kan trække på, når de arbejder med ledelsesevaluering og -udvikling. 

Hvis du vil have mere inspiration til arbejdet med lederrollen, kan du fx læse mere her: