Visionsledelse

Visionsledelse handler om at få medarbejderne til at se sig selv i organisationens vision. Når du udøver visionsledelse, skal du løbende forklare og dele organisationens vision på en måde, der giver mening for medarbejderne. Visionsledelse kobler visionen til medarbejdernes hverdag, så medarbejderne ved, hvordan de konkret kan bidrage til at nå visionen.

Hvorfor er det vigtigt?

Forskningen har vist, at visionsledelse giver bedre resultater, fordi det øger medarbejdernes motivation og kobler medarbejdernes opgaver til et overordnet mål - nemlig organisationens vision. 

Hvordan kan man arbejde med visionsledelse?

Der er mange måder, du som leder eller I som organisation kan arbejde med visionsledelse. Vi har lavet et materiale, som kan hjælpe på vej. Det indeholder blandt andet:

  • En kort beskrivelse af visionsledelse og fokusområder for arbejdet
  • Refleksionsspørgsmål, der kan inspirere til nye overvejelser
  • Et par eksempler på, hvordan man som leder eller organisation kan arbejde med visionsledelse

Der er én pdf til dig, der er leder og gerne vil vide mere om eller arbejde med visionsledelse i dit eget lederskab.

Den anden pdf er til organisationer, der ønsker at arbejde med visionsledelse som en del af den strategiske ledelsesindsats, eller som gerne vil skabe gode rammer for, at organisationens ledere kan arbejde med visionsledelse.  

Hvilke spørgsmål stiller vi om visionsledelse?

I spørgeskemaet stiller vi nedenstående spørgsmål til medarbejderne. Leder og overordnet leder får tilsvarende spørgsmål, blot tilpasset sprogligt.

De næste spørgsmål handler om din oplevelse af din leders arbejde med at tydeliggøre en vision og retning for jeres enhed. Med ordet vision mener vi et konkret billede af, hvad I skal arbejde hen imod. Visionen kan både være hele organisationens vision eller jeres lokale vision. Et eksempel på en vision kan være: [områdespecifikt eksempel].

Hvor enig er du i følgende udsagn?

  • Min leder gør det tydeligt, hvad vi skal arbejde hen imod.  
  • Min leder er med til at gøre visionen meningsfuld for mig. 
  • Min leder gør en løbende indsats for at få alle i enheden til at arbejde sammen i retning af visionen.
  • Min leder gør det klart for os, hvordan vi kan bidrage til at indfri visionen.
     

Spørgsmålene besvares på en 5-points-skala, der løber fra (1) "Helt uenig" til (5) "Helt enig". Det er også muligt at svare "ved ikke" og "ønsker ikke at oplyse" på alle spørgsmål.

Forskningen bag

Temaerne i den fællesoffentlige ledelsesevaluering er udviklet på baggrund af dansk og international forskning og i tæt samspil med ledere, medarbejdere og HR-aktører i den offentlige sektor. Spørgsmålene er afprøvet i en række pilottest. Derefter er spørgsmålsformuleringerne tilpasset, så de opleves som meningsfulde for både ledere og medarbejdere på tværs af den offentlige sektor. 

Hvis du vil læse mere om forskningen i visionsledelse, og hvordan vi har udvalgt og afprøvet spørgsmålene til temaet, kan du se mere her: