Forandringsledelse

Forandringsledelse skaber de bedste forudsætninger for, at løbende forandringer bliver forankret i praksis. Din opgave som leder er at skabe mening med forandringer, begrunde dem og opnå medarbejdernes støtte til dem. Det handler om at tilpasse løsningen af opgaver og organisationens ressourcer, når forandringerne kræver det.

Hvorfor er det vigtigt?

Der sker ofte forandringer i offentlige organisationer. Forskningen har vist, at medarbejdernes nærme­ste leder har en helt central rolle i, at forandringer lykkes.

Hvordan kan man arbejde med forandringsledelse?

Der er mange måder, du som leder eller I som organisation kan arbejde med forandringsledelse. Vi har lavet et materiale, som kan hjælpe på vej. Det indeholder blandt andet:

  • En kort beskrivelse af forandringsledelse og fokusområder for arbejdet
  • Refleksionsspørgsmål, der kan inspirere til nye overvejelser
  • Et par eksempler på, hvordan man som leder eller organisation kan arbejde med forandringsledelse

Der er én pdf til dig, der er leder og gerne vil vide mere om eller arbejde med forandringsledelse i dit eget lederskab.

Den anden pdf er til organisationer, der ønsker at arbejde med forandringsledelse som en del af den strategiske ledelsesindsats, eller som gerne vil skabe gode rammer for, at organisationens ledere kan arbejde med forandringsledelse.  

Hvilke spørgsmål stiller vi om forandringsledelse?

I spørgeskemaet stiller vi nedenstående spørgsmål til medarbejderne. Leder og overordnet leder får tilsvarende spørgsmål, blot tilpasset sprogligt.

De næste spørgsmål handler om din oplevelse af, hvordan din leder håndterer forandringer. I de fleste offentlige organisationer er der hele tiden forandringer. Forandringerne kan både være store og små. Det kunne fx være [områdespecifikt eksempel].

Hvor enig er du i følgende udsagn?

  • Min leder forklarer forandringer, så de bliver meningsfulde.
  • Når der er forandringer i vores enhed, sørger min leder for løbende at fortælle, hvordan forandringen skal finde sted.
  • Min leder inddrager medarbejderne i forandringsprocesser i passende omfang.
  • Min leder er opmærksom på at omprioritere ressourcer, hvis forandringer kræver det.
  • Min leder sikrer, at vi tilpasser vores opgaveløsning til de forandringer, der har fundet sted i vores enhed.


Spørgsmålene besvares på en 5-points-skala, der løber fra (1) "Helt uenig" til (5) "Helt enig". Det er også muligt at svare "ved ikke" og "ønsker ikke at oplyse" på alle spørgsmål.

Forskningen bag

Temaerne i den fællesoffentlige ledelsesevaluering er udviklet på baggrund af dansk og international forskning og i tæt samspil med ledere, medarbejdere og HR-aktører i den offentlige sektor. Spørgsmålene er afprøvet i en række pilottest. Derefter er spørgsmålsformuleringerne tilpasset, så de opleves som meningsfulde for både ledere og medarbejdere på tværs af den offentlige sektor. 

Hvis du vil læse mere om forskningen i forandringsledelse, og hvordan vi har udvalgt og afprøvet spørgsmålene til temaet, kan du se mere her:

Få mere inspiration til arbejdet med forandringsledelse

Udover den viden og de materialer, vi har samlet her på siden, findes der masser af anden inspiration, ledere og organisationer kan trække på, når de arbejder med ledelsesevaluering og -udvikling. 

Hvis du vil læse mere om forandringsledelse, kan du fx besøge: