Ledelse af digital omstilling

Ledelse af digital omstilling er en ledelsesadfærd, hvor man som leder tager ansvar for og understøtter den digitale omstilling af den offentlige sektor. For at kunne gøre det skal man navigere nysgerrigt og kompetent i en digital tidsalder, der både indeholder muligheder og udfordringer for offentlige organisationer. For at lede denne omstilling skal lederne have en vis forståelse for, hvad de digitale teknologier kan, og lederen skal understøtte en nysgerrig og konstruktiv tilgang til, hvordan de bruges bedst for at forbedre den service, borgerne modtager. Samtidig er den digitale omstilling en forandrings- og implementeringsproces, der kræver, at de offentlige ledere kan skabe mening og understøtte større forandringer i deres organisationer i forbindelse med digital omstilling.

Hvorfor er det vigtigt?

Den digitale omstilling er i fuld gang i den offentlige sektor, og den bringer muligheder for bedre opgaveløsning, mere effektive processer og større gennemsigtighed for borgerne med sig. Men der følger også en række udfordringer, der kræver en kritisk og reflekteret tilgang til digitaliseringsprocesserne. Forskning viser, at ledelse spiller en væsentlig rolle, hvis de digitale teknologier skal indfri de ambitioner, vi som samfund har med dem. 

Hvordan kan man arbejde med ledelse af digital omstilling?

Der er mange måder, du som leder eller I som organisation kan arbejde med ledelse af digital omstilling. Vi har lavet et materiale, som kan hjælpe på vej. Det indeholder blandt andet:

  • En kort beskrivelse af temaet og fokusområder for arbejdet
  • Refleksionsspørgsmål, der kan inspirere til nye overvejelser
  • Et par eksempler på, hvordan man som leder eller organisation kan arbejde med ledelse af digital omstilling

Der er én pdf til dig, der er leder og gerne vil vide mere om eller arbejde med ledelse af digital omstilling i dit eget lederskab.

Den anden pdf er til organisationer, der ønsker at arbejde med ledelse af digital omstilling som en del af den strategiske ledelsesindsats, eller som gerne vil skabe gode rammer for, at organisationens ledere kan arbejde med temaet.  

Hvilke spørgsmål stiller vi om ledelse af digital omstilling?

I spørgeskemaet stiller vi nedenstående spørgsmål til medarbejderne. Leder og overordnet leder får tilsvarende spørgsmål, blot tilpasset sprogligt.

De næste spørgsmål handler om din oplevelse af, hvordan din leder arbejder med ledelse af digital omstilling. Med digital omstilling mener vi både at tage nye teknologier i brug, og at bruge eksisterende digitale teknologier på nye måder.  Digitale teknologier kunne fx være kommunikationsteknologier, velfærdsteknologier, algoritmer og dokumentations- eller sagsbehandlingssystemer.

Hvor enig er du i følgende udsagn?

  • Min leder sikrer, at vores kompetencer er opdaterede med hensyn til den digitale udvikling 
  • Min leder kan forklare, hvorfor vi skal tage nye digitale teknologier i brug
  • Min leder sikrer, at den digitale omstilling skaber værdi for borgerne/brugerne
  • Min leder skaber en kultur, hvor vi går nysgerrigt og systematisk til nye digitale teknologier
  • Min leder sikrer, at vi har styr på IT-sikkerheden i vores enhed


Spørgsmålene besvares på en 5-points-skala, der løber fra (1) "Helt uenig" til (5) "Helt enig". Det er også muligt at svare "ved ikke" og "ønsker ikke at oplyse" på alle spørgsmål.

Forskningen bag

Temaerne i den fællesoffentlige ledelsesevaluering er udviklet på baggrund af dansk og international forskning og i tæt samspil med ledere, medarbejdere og HR-aktører i den offentlige sektor. Spørgsmålene er afprøvet i en fokusgruppeinterviews. Derefter er spørgsmålsformuleringerne tilpasset, så de opleves som meningsfulde for både ledere og medarbejdere på tværs af den offentlige sektor. 

Hvis du vil læse mere om forskningen i ledelse af digital omstilling, og hvordan vi har udvalgt og afprøvet spørgsmålene til temaet, kan du se mere her: