Ledelsesmæssigt nærvær

At udvise ledelsesmæssigt nærvær kan både handle om at være fysisk til stede og om at have mentalt nærvær i rela­tionen til medarbejderne. Dels betyder det, at du skal være til stede blandt dine medarbejdere enten fysisk eller digitalt i et omfang, så medarbejderne oplever, at du er tilgængelig og nærværende. Dels skal medarbejderne opleve, at du er interesseret i deres arbejdsopgaver, udfordringer, triv­sel og professionelle udvikling.

Hvorfor er det vigtigt?

Forskningen viser, at ledelsesmæssigt nærvær har indflydelse på medarbejdernes trivsel, fx i forhold til jobtilfredshed, tillid og stressrisiko. Det har i sidste ende betydning for, om organisationen når sine mål. Du kan ikke lede nogen, du ikke er i kontakt med. Derfor skal ledelsesmæssigt nærvær prioriteres – både i organisationen og af den enkelte leder.

Hvordan kan man arbejde med ledelsesmæssigt nærvær?

Der er mange måder, du som leder eller I som organisation kan arbejde med ledelsesmæssigt nærvær. Vi har lavet et materiale, som kan hjælpe på vej. Det indeholder blandt andet:

  • En kort beskrivelse af ledelsesmæssigt nærvær og fokusområder for arbejdet
  • Refleksionsspørgsmål, der kan inspirere til nye overvejelser
  • Et par eksempler på, hvordan man som leder eller organisation kan arbejde med temaet

Der er én pdf til dig, der er leder og gerne vil vide mere om eller arbejde med ledelsesmæssigt nærvær i dit eget lederskab.

Den anden pdf er til organisationer, der ønsker at arbejde med ledelsesmæssigt nærvær som en del af den strategiske ledelsesindsats, eller som gerne vil skabe gode rammer for, at organisationens ledere kan arbejde med deres ledelsesmæssige nærvær.  

Hvilke spørgsmål stiller vi om ledelsesmæssigt nærvær?

I spørgeskemaet stiller vi nedenstående spørgsmål til medarbejderne. Leder og overordnet leder får tilsvarende spørgsmål, blot tilpasset sprogligt.

De næste spørgsmål handler om, hvor nærværende du oplever, at din leder er.

Hvor enig er du i følgende udsagn?

  • Jeg kan få fat på min leder, når jeg har brug for det. 
  • Min leder engagerer sig i mit arbejde. 
  • Min leder engagerer sig i min trivsel på arbejdspladsen.


Spørgsmålene besvares på en 5-points-skala, der løber fra (1) "Helt uenig" til (5) "Helt enig". Det er også muligt at svare "ved ikke" og "ønsker ikke at oplyse" på alle spørgsmål.

Forskningen bag

Temaerne i den fællesoffentlige ledelsesevaluering er udviklet på baggrund af dansk og international forskning og i tæt samspil med ledere, medarbejdere og HR-aktører i den offentlige sektor. Spørgsmålene er afprøvet i en række pilottest. Derefter er spørgsmålsformuleringerne tilpasset, så de opleves som meningsfulde for både ledere og medarbejdere på tværs af den offentlige sektor. 

Hvis du vil læse mere om forskningen i ledelsesmæssigt nærvær, og hvordan vi har udvalgt og afprøvet spørgsmålene til temaet, kan du se mere her:

Få mere inspiration til arbejdet med ledelsesmæssigt nærvær

Udover den viden og de materialer, vi har samlet her på siden, findes der masser af anden inspiration, ledere og organisationer kan trække på, når de arbejder med ledelsesevaluering og -udvikling. 

Hvis du vil læse mere om ledelsesmæssigt nærvær, kan du fx finde inspiration her: